Now showing items 1-2 of 2

  • Korelace parametrů vybraných typů hornin na základě laboratorních zkoušek 

    Závacký, Martin
    Disertační práce se zabývá vlastnostmi hornin významných z pohledu navrhování geotechnických konstrukcí, jako jsou pevnostní a přetvárné charakteristiky, nebo podmínky porušení horniny. Tato práce dále podrobněji zkoumá ...
  • Monitorování podzemních staveb s nízkým nadložím 

    Lossmann, Jaroslav
    Nezbytnou součástí Observační metody je geotechnický monitoring (GTM). Princip metody se opírá o měření a sledování předem vybraných veličin, jejich měnící se parametry v průběhu výstavby a dílčí hodnocení. Na základě ...