Now showing items 1-2 of 2

  • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

    Semenova, Tatiana
    Cílem disertační práce je navrhnout modelu finančního řízení společnosti na základě stanovení optimálního souboru klíčových ukazatelů úspěchu a principu jejich interakce za účelem zvýšení efektivity společnosti. Vytvoření ...
  • Vliv nejistoty modelů projektů na investiční rozhodování 

    Pískatá, Petra
    Disertační práce zpracovává rozsáhlou analýzu procesu investičního rozhodování. Ve svých dílčích částech zkoumá jednotlivé modely, které jsou užívány ve fázi plá-nování, analýze a hodnocení investičních projektů, ale také ...