Now showing items 1-1 of 1

  • Půdorysně zakřivené konstrukce podepřené oblouky 

    Trenz, Jan
    Tématem práce je studium půdorysně zakřivených lávek pro pěší s mostovkou podepřenou obloukem. Tomu předchází přehled dosavadních poznatků o obloukových konstrukcích s horní mostovkou. Na ten navazuje shrnutí důvodů, proč ...