Now showing items 1-1 of 1

  • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

    Semenova, Tatiana
    Cílem disertační práce je navrhnout modelu finančního řízení společnosti na základě stanovení optimálního souboru klíčových ukazatelů úspěchu a principu jejich interakce za účelem zvýšení efektivity společnosti. Vytvoření ...