Now showing items 1-1 of 1

  • Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

    Koudelka, Tomáš
    Zvyšování obsahu R-materiálu v asfaltových směsích vyráběných za horka je jedním z aktuálních problémů v silničním stavitelství, kterému je věnována celospolečenská pozornost. Vyšší obsah R-materiálu přináší vyšší technologické ...