Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace energetické náročnosti a reálné užívání budov 

    Šteffek, Libor
    Disertační práce se zabývá zejména experimentálním měřením spotřeb energií vybraného energeticky pasivního rodinného domu a teoretickým výzkumem v oblasti energetické náročnosti pomocí počítačových simulací. Výsledky ...