Recent Submissions

  • Anatomy of Biometric Passports 

    Malčík, Dominik; Drahanský, Martin (Hindawi, 2012-07-18)
    Cestování se stává dostupným pro stále větší procento populace. Každý den jsou přepraveny miliony lidí. Proto vyvstává potřeba lepší kontroly nad přesuny osob a spolehlivější identifikace jedinců. Trendem poslední doby ...
  • Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition 

    Drahanský, Martin; Doležel, Michal; Urbánek, Jaroslav; Březinová, Eva; Kim, Tae hoon (Hindawi, 2012-05-20)
    V dnešní době trpí mnoho lidí různými kožními onemocněními. Tato kožní onemocnění mají silný vliv na proces rozpoznávání otisků prstů. Lidé trpící kožními onemocněními znemožňujícími použití daktyloskopických senzorů jsou ...