Recent Submissions

 • Život na samotě 

  Jankovichová, Ludmila
  Odpoveď na to čo je to Zaježová môže byť jednoduchá. Zaježová sú lazy. Vonkajším svetom-spoločnosťou-je Zaježová vnímaná predovšetkým ako alternatívna komunita ľudí , ktorí žijú v spolužití s prírodou a “Zaježová” sa takto ...
 • Architektura hry 

  Domiňáková, Michaela
  Práca využíva princípy hry pri rekonštrukcii školskej budovy z 2. pol. 20. stor. Všeobecnejšie sa skrze prípadovú štúdiu zaoberá stavom a rekonštrukciou školských budov na Slovensku. Podľa Huizingu hra ako taká vznikla ...
 • Domov 60+ 

  Oravcová, Martina
  Domov by malo byť miesto kde bývam, kde sa cítim v bezpečí, kde mám súkromie, kde sa vždy môžem a vraciam rád. Je mi útočiskom, z ktorého denne vyrážam do sveta. Doma nájdem pohodlie, teplo, lásku, úctu, pochopenie... Mať ...
 • Bydlení pro bráchu 

  Kropšová, Zuzana
  Mám bráchu s mentálním postižením. Pomalu nastává čas, kdy tzv. vylétne z hnízda. Přestěhuje se od mámy. Otázka ale je, kam se přestěhuje. A co bude celé dny dělat? Kde bude moct pracovat? Bude moct žít život jako většina ...
 • Funkce sleduje formu 

  Munková, Karolína
  Práce se zabývá asociativním myšlením a jeho vztahem k navrhovaní formy. Postup tvorby je v kontrastu k současným „konceptuálním postupům“ založen na způsobech práce „ad hoc“, kdy se designér/inženýr stává kutilem/bricoleurem. ...
 • KYJOV – PŘESTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU 

  Daňová, Veronika
  Témou mojej diplomovej práce je urbanistická a architektonická štúdia prestavby bloku poblíž Masarykovho námestia v Kyjove. Blok sa nachádza medzi hlavným námestím a autobusovým nádražím. V súčastnosti sú niektoré časti ...