Show simple item record

Design adjustment of vacuum ejector assembly for medical application

dc.contributor.advisorNávrat, Tomášcs
dc.contributor.authorBoháč, Petrcs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:40Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:40Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBOHÁČ, P. Návrh konstrukční úpravy sestavy sacího ejektoru pro medicínské použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124183cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193315
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou dvoustupňového sacího ejektoru pro medicinální použití s pracovním názvem Medieject II. Navržené úpravy mají dosáhnout snížení hodnoty vytvořeného podtlaku oproti původní hodnotě a tím také umožnit přesnější regulaci vzniklého podtlaku. V první části práce jsou přiblíženy teoretické předpoklady, funkce a požadavky na vícestupňový sací ejektor, který má sloužit v lékařském prostředí. V druhé části práce je popsán analytický výpočet původní varianty, který slouží jako částečná kontrola následných numerických simulací. Třetí část práce se zabývá CFD simulacemi, které jsou využívány jako hlavní metoda pro řešení konstrukčních návrhů. Pomocí simulací proudění jsou navrženy dvě konstrukční úpravy a jejich několik dílčích variant. Následně jsou tyto úpravy podpořeny experimentem. Druhý návrh konstrukční úpravy, bude použit pro výrobu zařízení, které bude splňovat dané požadavky.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design of a two-stage suction ejector for medical use with the working name Medieject II. The proposed modifications are to achieve a reduction in the value of the created vacuum compared to the original value, and thus also enable a more precise regulation of the created vacuum. The first part of the thesis presents the theoretical assumptions, functions and requirements for a multistage suction ejector, which is to serve in a medical environment. The second part describes the analytical calculation of the original variant, which serves as a partial check of subsequent numerical simulations. The third part deals with CFD simulations, which are used as the main solving method for adjustments. Using flow simulations two design modifications and their several partial variants are proposed. Then these modifications are supported by experiment. The second design proposal will be used to manufacture equipment that will fulfill the requirements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdvoustupňový sací ejektorcs
dc.subjectLavalova dýzacs
dc.subjecttryskacs
dc.subjectAnsys Fluentcs
dc.subjectMedieject IIcs
dc.subjecttwo-stage suction ejectoren
dc.subjectLaval nozzleen
dc.subjectnozzleen
dc.subjectAnsys Fluenten
dc.subjectMedieject IIen
dc.titleNávrh konstrukční úpravy sestavy sacího ejektoru pro medicínské použitícs
dc.title.alternativeDesign adjustment of vacuum ejector assembly for medical applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-07-28-19:45:19cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124183en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.29 08:57:40en
sync.item.modts2020.07.29 08:14:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtefan, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen)cs
but.defencePosluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise: Proč byl použit pro výpočet 2D model? Jaký model turbulence byl zvolen a proč? Byla prováděna analýza vlivu velikosti prvku sítě na vypočtené výsledky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record