Show simple item record

Effect of sample treatment on biofuel characteristics

dc.contributor.advisorLisá, Hanacs
dc.contributor.authorZlevorová, Terezacs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:41Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:41Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZLEVOROVÁ, T. Vliv úpravy vzorků na charakteristické vlastnosti biopaliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124419cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193324
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práci je experimentální řešení problematiky zabývající se vlivem úpravy vzorku na vlastnosti biopaliv. Teoretický úvod zahrnuje rozdělení biopaliv, vysvětluje jednotlivé vlastnosti a popisuje metody k jejich určení. Dále se věnuje úpravám vzorku s širším zaměřením na mletí. Následující experimentální část zkoumá základní vlastnosti čtyř materiálů před a po mletí na vysokorychlostním rotorovém mlýnu za použití různě jemných sít. Vlastnosti byly určovány pomocí normovaných metod. Pro určení vlhkosti byla zvolena metoda gravimetrická. V práci jsou popsány jednotlivé postupy a výpočty. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a zpracovány v grafech.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is experimental solution of the problem focused on the effect of sample treatment on bioful characteristics. The theoretical introduction includes biofuel classification, explanation of each biofuels‘ trait and description of methods used to their determination. It continues with sample preparation with broader focus on milling. The following experimental part examines basic traits of four materials before and after milling on high-speed rotor mill using multiple sieves of varying fineness. The traits were determined using normalised methods. For determination of moisture had been selected gravimetric method. In this thesis, there is described every procedure and following calculations. The results are stated in tables and processed in graphs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvlastnosti biopalivcs
dc.subjectmletícs
dc.subjectrotorový mlýncs
dc.subjectproperties of biofuelsen
dc.subjectmillingen
dc.subjectrotor millen
dc.titleVliv úpravy vzorků na charakteristické vlastnosti biopalivacs
dc.title.alternativeEffect of sample treatment on biofuel characteristicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-07-28-14:23:49cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124419en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.29 08:57:41en
sync.item.modts2020.07.29 08:16:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLachman, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Milčák (místopředseda) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala svoji bakalářskou práci. Byly přečteny posudky, jejich hodnocení a položeny oponentní otázky. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V obhajobě k BP byly komisí položeny otázky: Je mletí vhodným způsobem pro olejniny (Ing. Kracík, Ph.D.)? Otázka byla zodpovězena, není to vhodná metoda. Mletí bylo prováděno tak, aby nedocházelo k vzplanutí složek olejnin.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record