Show simple item record

Emissions from biomass combustion

dc.contributor.advisorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorVaněk, Michalcs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:41Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:41Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVANĚK, M. Emise ze spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124516cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193327
dc.description.abstractPráce se věnuje škodlivým látkám vznikajícím při spalování biomasy a možnostem omezování emisí těchto látek u kotlů pro domovní vytápění. Nejdříve je krátce představena biomasa jako palivo spolu se souhrnem důležitých obecných vlastností paliva ovlivňujících spalovací proces. Následně je uvedena charakteristika tohoto procesu a představeny mecha-nismy vzniku jednotlivých látek. Na tyto mechanismy navazuje práce popisem škodlivých látek – uvádí jejich vlastnosti a účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Další kapitola seznamuje čtenáře s aktuálně platnou legislativou stanovující emisní limity pro malé kotle. Tato část práce věnující se legislativě je následována samostatnou kapitolou popisující principy snižování emisí uplatnitelné u malých kotlů. Závěrečná kapitola pak uvádí několik existujících opatření pro snížení emisí a vysvětluje jejich funkci.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with harmful substances originating as products of biomass combus-tion and possibilities of reducing their emissions from boilers for household heating. First of all, biomass is introduced and a description of important fuel properties in terms of its combustion is given. Secondly, the characteristic of the combustion process and origination mechanisms of individual substances are presented. This is followed by a description of the properties of these substances and their impacts on human health and the environment. The purpose of the next chapter is to present the reader with current legislation addressing the emissions of small boilers. Then a separate chapter describes possible methods that can be used to reduce emissions of these devices. Finally, several measures in the form of modifications and devices, capable of reducing harmful emissions of small boilers are given.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEmise škodlivincs
dc.subjectspalování biomasycs
dc.subjectmalé kotlecs
dc.subjectHarmful emissionsen
dc.subjectbiomass combustionen
dc.subjectsmall scale boilersen
dc.titleEmise ze spalování biomasycs
dc.title.alternativeEmissions from biomass combustionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-07-28-14:23:49cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124516en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.29 08:57:41en
sync.item.modts2020.07.29 08:14:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLisá, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Milčák (místopředseda) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářksou práci. Byly přečteny posudky, jejich hodnocení a položeny oponentní otázky. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V obhajobě k BP byly komisí položeny otázky: Při obhajobě jste uvedl, že bylo čerpáno z patentů. Kterých konkrétně (Ing. Brázdil, Ph.D.)? Otázka byla zodpovězena, jednalo se o materiály společnosti Viadrus. Uvádíte, že elektroodlučovače budou v budoucnu více rozšířeny. Je uvažována produkce ozónu (Ing. Brázdil, Ph.D.)? Otázka byla zodpovězena, toto nebylo zvažováno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record