Show simple item record

Risk of Waste Combustion in Small Boilers

dc.contributor.advisorLisý, Martincs
dc.contributor.authorKopecká, Eliškacs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:42Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:42Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOPECKÁ, E. Rizika spalování odpadů v domovních kotlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193331
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou spalování odpadu v domovních kotlech. V první kapitole jsou blíže specifikovány složky domovního odpadu, také produkce a možné naklá-dání s odpadem. Druhá kapitola je zaměřena na vznik znečišťujících látek – polutantů při spalování a jejich dopad na životní prostředí (ŽP) a lidský organismus. Ve třetí kapitole je představen proces fungování spalovny odpadů a jsou zde zmíněny limitní hodnoty emisí, které jsou uvolňovány do ovzduší. Kapitola čtvrtá se formou rešerše zabývá důvodem vzniku a porovnáním znečišťujících látek vznikajících při spalování v domovních kotlech. Jsou zde popsány materiály definované jako domovní odpad a polutanty, které se z nich při spalování uvolňují. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the issue of waste combustion in small boilers. In the first chapter, the components of household waste are specified in more detail, as well as the pro-duction and possible waste management. The second chapter is focused on the formation of the pollutants during combustion and their impact on the environment and the human organ-ism. In the third chapter is presented the process of the operation of the waste incinerator and there are mentioned the limit values of the emissions that are released into the air. The fourth chapter deals with the reason for the origin and the comparison of the pollutants aris-ing from combustion in small boilers. Materials defined as household waste and pollutants released from them during incineration are described here. In the end, the results of the the-sis are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectdomovní odpadcs
dc.subjectpolutantycs
dc.subjectdomovní kotelcs
dc.subjectcombustionen
dc.subjecthousehold wasteen
dc.subjectpollutantsen
dc.subjectsmall boileren
dc.titleRizika spalování odpadů v domovních kotlechcs
dc.title.alternativeRisk of Waste Combustion in Small Boilersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-28-08:27:07cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124533en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.29 08:57:42en
sync.item.modts2020.07.29 08:17:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠpiláček, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka odprezentovala záverečnou práci a dostatečně odpovědela na otazky oponenta. Studentka byla v následné rozpravě tázána na otázky: Co je obsaženo ve frakci odpadu pod 4mm? Nezodpovězeno; Zdroje tabulek v BP, Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record