Show simple item record

Gasification Technologies in the Czech Republic and Abroad

dc.contributor.advisorLisý, Martincs
dc.contributor.authorKunert, Šimoncs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:42Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:42Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKUNERT, Š. Zplyňovací technologie v ČR a v zahraničí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124535cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193332
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zplyňovacími technologiemi v ČR a v zahraničí. První část popisuje stručnou historii zplyňování, charakteristiku děje, nejdůležitější typy zařízení určených pro tyto účely, jaké mají vlastnosti a možnosti použití v praxi. Samostatná část je věnována zplyňování biomasy. Druhá část je věnována firmám a institucím, které se této technologii věnovaly. Je zde uveden obor, v kterém se společnost pohybuje, a stručný popis jejich zařízení s konkrétním využitím v praxi.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with gasification technologies in the Czech Republic and abroad. The first part describes brief history of gasification, characteristics of the process, the most important types of equipment intended for this purpose, what are their properties and possibilities of use in practise. A separate part is dedicated to biomass gasification. The second part is dedicated to companies and institution that have dealt with this technology. There is a place of business in which the company operates, and a brief description of their equipment with specific use in practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZplyňovánícs
dc.subjectzplyňovací reaktorycs
dc.subjectmožnosti zplyňovánícs
dc.subjectzplyňování biomasycs
dc.subjectGasificationen
dc.subjectgasification reactoren
dc.subjectgasification possibilitiesen
dc.subjectbiomass gasificationen
dc.titleZplyňovací technologie v ČR a v zahraničícs
dc.title.alternativeGasification Technologies in the Czech Republic and Abroaden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-07-28-11:12:11cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124535en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.29 08:57:42en
sync.item.modts2020.07.29 08:16:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBaláš, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent předvedl obhajobu práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Co znamená alutermní a autotermní zplyňování. Jak je plyn využíván? Student odpověděl úplně. Jaká pyrolýza probíhá při zplyňování? Student odpověděl. Je potřeba nějaká úprava paliva pro využití pro zplyňování? Student odpověděl úplně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record