Show simple item record

Solution of the exact differential equation of deflection curve

dc.contributor.advisorVaverka, Jiřícs
dc.contributor.authorŠikl, Františekcs
dc.date.accessioned2020-07-29T06:57:45Z
dc.date.available2020-07-29T06:57:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠIKL, F. Řešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125035cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193356
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá deformací nosníku zatíženého základním ohybem pomocí diferenciální rovnice průhybové čáry. Práce je rozdělená do čtyř částí, kde v první části je odvozen obecný tvar diferenciální rovnice průhybové čáry, který vychází z jednoduché geometrie a matematických aproximací. V druhé části si popíšeme základní metody řešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformace pro jednoduché případy, kde musíme použít nelineární tvar již zmíněné rovnice, ale zmíníme i metody, které se dají použít pro specifické případy. Ve třetí části jsou naprogramovány dvě numerické metody, které se dají použít pro řešení velkých deformací prutu. V poslední části je popsán rozdíl mezi lineární rovnicí průhybové čáry, která je zjednodušená a je běžně vyučována, a mezi nelineární diferenciální rovnicí druhého řádu. Hlavním údělem práce je jakési porovnání používaných metod pro určení deformace prutu a určení míry zatížení, kdy lze použít zjednodušenou diferenciální rovnici průhybové čáry, a kdy už naopak ne. Důležité je ovšem zmínit, že numerické řešení nelze využít vždy, proto ukázka bude provedena na triviálním příkladu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the deformation of a beam loaded with a basic bend using the differential equation of the deflection curve. The work is divided into four parts, where in the first part the general form of the differential equation of the deflection curve, which is based on simple geometry and mathematical approximations, is derived. In the second part, we will describe the basic methods of solving the differential equation of the deflection curve for large deformations for simple cases, where we must use the nonlinear form of the already mentioned equation. However, we will also mention methods that can be used for specific cases. In the third part, two numerical methods, which can be used to solve large deformations of beams, are being programmed. The last part describes the difference between the linear equation of the deflection curve, which is simplified and taught commonly, and the nonlinear differential equation of the second order. The fundamental task of the work is a comparison of commonly used methods to determine the deformation of the beam and to determine the degree of load, when it is possible to use a simplified differential equation of the deflection curve, and when not. However, it is important to mention that the numerical solution cannot always be used, so the example will be embedded in a simple case.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiferenciální rovnice průhybové čárycs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectohybcs
dc.subjecteliptické integrálycs
dc.subjectkonzolový nosníkcs
dc.subjectdifferential equation of deflection curveen
dc.subjectdeflectionen
dc.subjectbenden
dc.subjectelliptic integralsen
dc.subjectcantilever beamen
dc.titleŘešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformacecs
dc.title.alternativeSolution of the exact differential equation of deflection curveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-07-28-19:45:21cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125035en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.29 08:57:45en
sync.item.modts2020.07.29 08:15:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFuis, Vladimírcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval běhen asi 10 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na všechny otázky oponenta a pouze částečně na otázky dalších členů komise: V práci uvádíte, že použité metody jsou omezeny na jednoduché zatížení, co to znamená? Fungují uvedené metody i pro zatížení ohybovým momentem? Jaký je rozdíl mezi malými a velkými deformacemi? Jaké je kritérium pro rozhodnutí, že jde o velké deformace? Komentujte blíže rozdíly mezi lineárním a nelineárním řešením? Jaká je nejčastější používaná numerická metoda pro řešení průhybu prutů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record