Show simple item record

Design of two-axis linear measuring device for railroad axles pressing

dc.contributor.advisorBrablc, Martincs
dc.contributor.authorMlynář, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2020-07-30T06:57:38Z
dc.date.available2020-07-30T06:57:38Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMLYNÁŘ, V. Návrh dvouosého lineárního měřicího zařízení pro lisování železničních soukolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125169cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193470
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh zařízení určeného k měření rozteče prvků železničních soukolí během lisování. V rešeršní části jsou přiblíženy parametry lisu a prezentována současná řešení problému. Dále jsou popsány senzory pro měření vzdálenosti, metody pro dimenzování pohonů, a nakonec metody citlivostní analýzy. Je nastíněn proces návrhu zařízení, od prvotních koncepcí, přes jejich analýzu až po konkrétní návrh.cs
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor's thesis is the design of the device capable of measuring the distance between railroad wheelset elements during pressing. The research part presents the parameters of the wheelset press and the existing solutions to the problem. Additionally, distance-measuring sensors, motor sizing methods, and sensitivity analysis methods are described. The third chapter outlines the design process, beginning with early conceptions, their analysis, and leading into the final design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthydraulický liscs
dc.subjectželezniční soukolícs
dc.subjectcitlivostní analýzacs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.subjectměření roztečecs
dc.subjecthydraulic pressen
dc.subjectrailroad wheelseten
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.subjectMonte Carloen
dc.subjectspan measuringen
dc.titleNávrh dvouosého lineárního měřicího zařízení pro lisování železničních soukolícs
dc.title.alternativeDesign of two-axis linear measuring device for railroad axles pressingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-24cs
dcterms.modified2020-07-30-06:55:49cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125169en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.30 08:57:38en
sync.item.modts2020.07.30 08:14:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVejlupek, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jakým způsobem bude realizováno lineární vedení, aby byla skutečně minimalizována vůle a přesto zachována pohyblivost? Dokážete nějak k blíže okomentovat proces lisování kola? Jaké jsou požadavky na přesnost rozteče soukolí? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record