Show simple item record

Usage of Agile Methodologies in Software Development Management

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkask
dc.contributor.authorBrejčáková, Simonask
dc.date.accessioned2020-07-31T06:59:22Z
dc.date.available2020-07-31T06:59:22Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBREJČÁKOVÁ, S. Využití agilních metodik při řízení vývoje software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193552
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá problematikou agilného vývoju softvéru. Teoretická časť je venovaná popisu tradičných a agilných metód, ich porovnaní. Následne sú podrobnejšie opísané agilné metodiky Scrum, Extrémne programovanie a agilné nástroje ako Kanban, Test Driven Development a Feature Driven Development. Ďalej je vykonaná analýza súčasného stavu spoločnosti, ktorá využíva niektoré prvky agilného riadenia. Na základe tejto analýzy sú navrhnuté riešenia nájdených problémov.sk
dc.description.abstractThe proposed bachelor thesis deals with agile software development. The theoretical part is devoted to the description of traditional and agile methodologies and their comparison. Agile methodologies such as Scrum, Extreme programming and agile tools such as Kanban, Test Driven Development and Feature Driven Development are described in more detail below. Furthermore, was carried out the current state analysis of the company, which used some tools of agile management. Based on analysis, are proposed the solutions to problems that were discovered.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprojektove riadeniesk
dc.subjectvyvoj softvérusk
dc.subjectagilné metodikysk
dc.subjectScrumsk
dc.subjectproject managementen
dc.subjectsoftware developmenten
dc.subjectagile methodologiesen
dc.subjectScrumen
dc.titleVyužití agilních metodik při řízení vývoje softwaresk
dc.title.alternativeUsage of Agile Methodologies in Software Development Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-07-30-12:22:54cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127006en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.31 08:59:22en
sync.item.modts2020.07.31 08:15:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoskočil, Radeksk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Otázky komise: Ing. Lukáš Novák, Ph.D.: Zvažovala jste i jiný než navrhovaný nástroj GitLab? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record