Show simple item record

Design and Implementation of a Mobile Application in a Corporate Environment

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrsk
dc.contributor.authorBrodňanský, Eriksk
dc.date.accessioned2020-07-31T06:59:24Z
dc.date.available2020-07-31T06:59:24Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBRODŇANSKÝ, E. Návrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127500cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193560
dc.description.abstractBakalárska práca sa zameriava na návrh multiplatformovej mobilnej aplikácie pre konkrétnu spoločnosť. Okrem samostatnej aplikácie sa zaoberá návrhom databázy a užívateľského rozhrania. Obsahuje taktiež analýzu firemného prostredia kvôli vymedzeniu operačných systémov, na ktoré bude implementovaná. Záver je venovaný zhodnoteniu nákladov potrebných na vývoj.sk
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the design of a multiplatform mobile application for a specific company. In addition to an application design, it also deals with the design of a database and user interface. It also contains an analysis of the corporate environment in order to define the operating systems on which it will be implemented. The conclusion is devoted to the evaluation of development costs.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmultiplatformová aplikáciask
dc.subjectandroidsk
dc.subjectiOSsk
dc.subjectdátové modelovaniesk
dc.subjectmodelovanie procesovsk
dc.subjectEPC diagramsk
dc.subjectER diagramsk
dc.subjectvývojový diagramsk
dc.subjectdiagram toku dátsk
dc.subjectcross-platform applicationen
dc.subjectandroiden
dc.subjectiOSen
dc.subjectdata modellingen
dc.subjectprocess modellingen
dc.subjectEPC diagramen
dc.subjectER diagramen
dc.subjectflowchart diagramen
dc.subjectdata flow diagramen
dc.titleNávrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředísk
dc.title.alternativeDesign and Implementation of a Mobile Application in a Corporate Environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-30-12:22:54cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127500en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:56:05en
sync.item.modts2021.11.22 12:18:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVeselý, Martinsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Ondrák - Zdůvodněte náklady na vývoj aplikace? odpovězeno Ing. Ondrák - Předpokládáte možnost volby jiného jazyka v aplikaci? odpovězeno doc. Šimberová - Vysvětlete princip SWOT analýzy? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record