Show simple item record

Design and Developmnet of a VBA Application for Stock Management and Billing

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrsk
dc.contributor.authorDugas, Adriánsk
dc.date.accessioned2020-07-31T06:59:25Z
dc.date.available2020-07-31T06:59:25Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationDUGAS, A. Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127515cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193570
dc.description.abstractTáto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie ktorá slúži na vytváranie faktúr, dodacích listov a sledovanie evidencie faktúr, evidencie distributorov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto práca obsahuje aj analýzu súčasného stavu spoločnosti a vlastný návrh riešenia.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the design and development of an application that is used to create invoices, delivery notes and monitor invoice records, distributor records and stock records. In addition to the theoretical part, this work also contains an analysis of the current state of the company and its own solution proposal.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVBAsk
dc.subjectVisual Basic for Applicationsk
dc.subjectMicrosoft Excelsk
dc.subjectprogramovaniesk
dc.subjectVBAen
dc.subjectVisual Basic for Applicationen
dc.subjectMicrosoft Excelen
dc.subjectprogrammingen
dc.titleNávrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturacesk
dc.title.alternativeDesign and Developmnet of a VBA Application for Stock Management and Billingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-27cs
dcterms.modified2020-07-30-12:22:55cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127515en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.31 08:59:25en
sync.item.modts2020.07.31 08:14:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponent – odpovězeno doc. Šimberová – Zdůvodněte stanovení nákladů jako hrozby vyplývající ze SWOT analýzy. odpovězeno Ing. Ondrák – V současnosti používaný software ve firmě neumí vytvářet skladovou evidenci a fakturaci? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record