Show simple item record

Database Design for Specific Company

dc.contributor.advisorLuhan, Jansk
dc.contributor.authorKúdela, Lukášsk
dc.date.accessioned2020-07-31T06:59:27Z
dc.date.available2020-07-31T06:59:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKÚDELA, L. Návrh databáze pro konkrétní společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127707cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193588
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá návrhom databázy pre efektívne fungovanie konkrétnej prevádzky spoločnosti pôsobiacej v oblasti cestovného ruchu. Na základe analýzy prostredia podniku ako aj interne nastolených procesov a potrieb predstavuje dátový model pre prevádzkyschopný rezervačný systém. Návrh poskytuje databázové riešenie funkčne pokrývajúce každodenné činnosti spojené so zabezpečením rezervácií klientov, ale i podporu rozhodnutí managementu hotela.sk
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design of a database for effective functioning of the specific company operating in the field of tourism. Based on an analysis of the business environment as well as internally established processes and needs, it presents a data model for an operational reservation system. The proposal provides a database solution functionally covering daily activities associated with securing client reservations, but also the support of hotel management decisions.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdatabázask
dc.subjectdatabázový systémsk
dc.subjectDBMSsk
dc.subjectER – diagramsk
dc.subjectreláciask
dc.subjectSQLsk
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectdatabase systemen
dc.subjectDBMSen
dc.subjectER – diagramen
dc.subjectrelationen
dc.subjectSQLen
dc.titleNávrh databáze pro konkrétní společnostsk
dc.title.alternativeDatabase Design for Specific Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-28cs
dcterms.modified2020-07-30-12:22:56cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127707en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.31 08:59:27en
sync.item.modts2020.07.31 08:17:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Petr Sedlák (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc - Odpovězeno Otázky oponenta - Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record