Show simple item record

Analysis of the influence of the Common Rail low-pressure connector parametres on its leak tightness

dc.contributor.advisorPetruška, Jindřichcs
dc.contributor.authorŠčerban, Bedřichcs
dc.date.accessioned2020-08-01T06:58:17Z
dc.date.available2020-08-01T06:58:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠČERBAN, B. Analýza vlivu funkčních parametrů na těsnost nízkotlakého konektoru Common Railu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124441cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193639
dc.description.abstractCílem práce je určení citlivosti těsnících vlastností spoje tlakového zásobníku a nízkotlakého konektoru. Byla provedena analýza možných řešení, ze které vyšlo rozhodnutí použít výpočtový experiment. Z množství návrhových bodů k volbě byl zvolen dílčí faktoriální výpočtový experiment rozlišení čtyři. Výsledkem práce jsou statisticky významné faktory, na jejichž základě je formulováno doporučení pro konstrukční návrh.cs
dc.description.abstractThe aim of this theses is a sensitivity analysis of the tightness properties of the press-fit joined of the fuel pressure vessel Common Rail and the low pressure connector. Possible solutions were analyzed, where the fractional factorial design of a numerical experiment resolution four was chosen. Results of the thesis are statistically significant factors used in formulating the construction change recommendations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectvýpočtový experimentcs
dc.subjecttěsnostcs
dc.subjectkontaktní tlakcs
dc.subjectCommon Rail Systémcs
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectdesign of a numerical experimenten
dc.subjecttightnessen
dc.subjectcontact pressureen
dc.subjectCommon Rail Systemen
dc.titleAnalýza vlivu funkčních parametrů na těsnost nízkotlakého konektoru Common Railucs
dc.title.alternativeAnalysis of the influence of the Common Rail low-pressure connector parametres on its leak tightnessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-31cs
dcterms.modified2020-07-31-18:00:30cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124441en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.01 08:58:17en
sync.item.modts2020.08.01 08:15:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVosynek, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Jaké nejhorší hodnoty vycházely po kontrole kvality sítě? Co je to metoda shrink? Co pro Vás znamená, že spoj je bezpečný? Jaká by byla výchylka, pokud by se frekvence blížila hodnotě 5000 Hz? Jak jste kvantifikoval těsnost spoje? Jak jste použil kritérium pro únik paliva? Byly kontakty během lisování mazány? Jak velký je tlak v Common Railu? Pro jakou veličinu jste určoval pravděpodobnost? Jak dlouho trvala jedna analýza? Kolik analýz byste potřeboval provést, pokud byste chtěl použít metodu Monte Carlo? Jak jste stochasticky zahrnul rozdíl roztažnosti v modelu? Proč jste při různých teplotách používal různé roztažnosti? Po zodpovězení všech dotazů bylo vystoupení hodnoceno jako dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record