Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Tornádo – způsob odhadu nákladů při totální likvidaci nemovitosti 

  Cupal, Martin; Čech, Josef; Doležalová, Monika; Hlavinková, Vítězslava; Klika, Pavel; Vařechová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek navazuje na text uveřejněný v 3. čísle ročníku 2021 o postupu při odhadování škod způsobených tornádem na nemovitém majetku. Vzhledem k velké různorodosti postižení stavebních objektů byly vady a poškození roztříděny ...
 • Využitelnost dat EDR pro analýzu silničních nehod 

  Nouzovský, Luboš; Kostěncová, Veronika; Frydrýn, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  S novými metodami analýzy silničních nehod a modernizací dokumentační techniky pro zajištění dostatečné a zároveň kvalitní formy podkladového materiálu přichází možnost užití elektronických nehodových dat (též data EDR). ...
 • Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti 

  Pospíšilová, Dagmar; Daňková, Alena; Frič, Jindřich; Pospíšil, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy ...
 • Ke smlouvě o dílo 

  Marek, Karel; Knotek, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Zachování existence lidské společnosti, a tím spíše její rozvoj, se neobejde bez dalších investic. Stačí zmínit aktuální výzvy v podobě rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury, řešení energetické budoucnosti, mohutný ...
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
 • Aktuálně ke stavu znalecké činnosti v ČR na začátku roku 2022 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  V příspěvku je shrnuta korespondence autora s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem ze začátku roku 2022.
 • Prognostická případová studie – selhání železničního mostu Výtoň – Smíchov 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek obsahuje prognostickou studii, která se zabývá selháním důležitého železničního mostu v Praze. Uvádí možné příčiny selhání mostu a dopady nejhoršího scénáře selhání mostu. V závěru navrhuje seznam opatření, aby ...
 • Použití kryptografie v soustavě tachografu 

  Koutník, Ondřej; Doleželová, Štěpánka (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá kryptografií v kontextu tachografů a silniční nákladní dopravy. Podstatou tachografu je zaznamenávat činnosti řidičů. Neoprávněným zásahem do této vozidlové soustavy lze dosáhnout výhod pro řidiče nebo ...
 • Úvodní slovo šéfredaktorky 

  Martincová, Jana Victoria (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • Fuzzy přísup k hodnocení rizik 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
  Článek se zabývá využitím fuzzy logiky, jakožto vhodného nástroje pro podporu hodnocení rizik v procesu řízení rizik. Nejprve jsou stručně představeny tradiční přístupy k hodnocení rizik, stejně jako základní teoretická ...
 • Nové předpisy do 15. 12. 2021 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2022-01)
 • A New Method for Designing Modified Compact Microstrip LPF with Sharp Roll-Off and Wide Stopband 

  Hoseinabadi, A.; Tavakoli, M. B.; Rastegar Fatemi, M. J.; Setoudeh, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  A new method for designing a compact microstrip lowpass filter (LPF) with wide stopband width (SBW) and sharp roll off (ROF) is presented. In proposed designing procedure, high impedance microstrip lines are bent to achieve ...
 • Experimental Characterization of Aircraft Electromagnetic Protections 

  Krutilek, D.; Raida, Z.; Drinovsky, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  In the paper, an original construction of a coaxial flange for measurements of shielding efficiency of composite materials is presented. The measurement procedure is conceived as a differential method to suppress influence ...
 • A Novel Unidirectional High-Gain Cascaded Square Ring Antenna for WLAN Base Station Applications 

  Yadav, S. C.; Sivavenkateswara Rao, V.; Duttagupta, S. P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  This paper designs a unidirectional high gain, low-cost cascading ring antenna with coaxial feeding and metal without the dielectric. The designed antenna suits for high power transfer applications such as Radar communications, ...
 • Synthesis of Dual-Beam Patterns by Exploiting Time-Modulation in Unequally Spaced Linear Arrays 

  Patra, S.; Mandal, S. K.; Mahanti, G. K.; Pathak, N. N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  In this paper, a novel approach for synthesizing multiple radiation patterns with reduced hardware complexity in the feed network by exploiting the additional degree of freedom ‘time’ in time modulated unequally spaced ...
 • Development an Analytical Method for Pattern Synthesis of Arbitrary Shaped Planar Arrays 

  Boozari, M.; M. Khalaj-Amirhosseini, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  In practice, it is often necessary to design an array that will yield desired radiation pattern. For this purpose, several time-consuming algorithms are introduced in the literature. In this paper, an analytical method is ...
 • Low-Complexity Suppression of Adjacent Channel Interference in FDD Transceiver 

  Huo, X.; Guo, W.; Zhao, H.; Liu, Y.; Tang, Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  The transmitter-induced adjacent channel interference (ACI) due to power amplifier nonlinearity poses severe desensitization to the receiver in frequency-division duplexing transceivers. To tackle this issue, this paper ...
 • Null Broadening Robust Beamforming Based on Decomposition and Iterative Second-order Cone Programming 

  Jin, W.; Guo, Y. Z.; Jia, W. M.; Zhao, J. W. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  To solve the problem that the performance of adaptive beamformer degrades severely in the presence of steering vector mismatch or non-stationary interference, a null broadening robust beamforming based on decomposition and ...
 • UAV Communication Signal Recognition: A New Feature Representation and Deep-Learning Method 

  Li, Z.; Dong, Y.; Yu, X. R.; Ren, Z. Y.; Zhu, Z. G.; Jiang, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  As the threats from unmanned aerial vehicles (UAVs) increases gradually, to recognize and classify unknown UAVs have became more and more important in both civil and military security fields. Classification of signal ...
 • High-gain and Low-RCS Linear Polarization F-P Resonant Cavity Antenna Based on Metasurface 

  Lu, J.; Cao, X.; Gao, J.; Yang, H. H.; Jidi, L.; Gao, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2021-12)
  Fabry-Perot (F-P) resonant cavity antenna is a high-gain antenna, which can increase the gain of microstrip antenna significantly, without a complicated feed network. It has a simple structure and it is easy to process. ...

View more