ISSN: 1802-8527
Vydává: Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Šéfredaktorka: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Web: https://trends.fbm.vutbr.cz/index.php/trends

Časopis vychází od roku 2007 jako pololetník, od 2013 čtyřikrát ročně (březen, červen, září, prosinec), od roku 2015 třikrát ročně (květen, září, prosinec).

Od roku 2010 jsou Trendy zařazeny na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Collections in this community

Recent Submissions

View more