Show simple item record

Flexible generators of electrical energy

dc.contributor.advisorTofel, Pavelcs
dc.contributor.authorTesařová, Terezacs
dc.date.accessioned2020-08-27T20:59:18Z
dc.date.available2020-08-27T20:59:18Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTESAŘOVÁ, T. Flexibilní generátory elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126732cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194888
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž dochází k přeměnám energie z jedné na druhou, aniž bychom potřebovali dodávat umělé napájení ze sítě či jiného příslušenství. V reálné aplikaci se počítá se zdroji přirozeně se vyskytujícími, bez nutnosti řídit jejich stavový moment, který se reguluje právě specifickou dochvilností daného prostředí, v závislosti na charakteru aktuální dynamiky jevů vybraného působiště. Výsledný nábojový dipól se odvíjí od mechanismu zelektrování přítomnými vnějšími faktory, jejichž četnost a intenzita nejsou předem stanoveny, pouze statisticky předvídatelné, ale ne zaručeny. Proto se řadí mezi oblast tzv. energy harvesting, jejíž koncept vývoje generátorů energie alternativního původu postupně nahrazuje v přijatelné míře běžně užívané a zatěžující prostředky získávání elektrické energie – alespoň tam, kde je to místně uskutečnitelné a více než komfortní a vhodné.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on actual research part of energy harvesting technologies – flexible electrical generators, which mean the special generating of electricity using specific flexible materials. The net charge result is affected by the incidental mechanism to transform certain energy form into electrical power and is influenced of material range, which determines what will be harnessed as a source of energy. The energy harvesting is aiming at producing alternative and efficient ways instead of harmful and strained manufacture processing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrická energiecs
dc.subjectflexibilní generátor elektrické energiecs
dc.subjecttechnologie k produkci elektrické energie z přeměny energie okolícs
dc.subjectmikro- a nano- energetické zdrojecs
dc.subjecttriboelektrický generátorcs
dc.subjecttriboelektrický jevcs
dc.subjectpiezoelektrický generátorcs
dc.subjectpiezoelektrický jevcs
dc.subjectpiezoelektrické materiálycs
dc.subjectnanomateriálycs
dc.subjectnanotechnologiecs
dc.subjectnanovláknacs
dc.subjecttriboelektrický nanovlákenný generátorcs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectelektrická charakterizacecs
dc.subjectbiomechanická produkce energiecs
dc.subjectkontaktní nabíjenícs
dc.subjecttřenícs
dc.subjecttřecí sílycs
dc.subjecttriboelektrifikace.cs
dc.subjectElectrical energyen
dc.subjectflexible electrical generatoren
dc.subjectenergy harvesting technologiesen
dc.subjectmicro- and nano- power sourcesen
dc.subjecttriboelectric generatoren
dc.subjecttriboelectric effecten
dc.subjectpiezoelectric generatoren
dc.subjectpiezoelectric effecten
dc.subjectpiezoelectric materialsen
dc.subjectnanomaterialsen
dc.subjectnanotechnologiesen
dc.subjectnanofibresen
dc.subjecttriboelectric nanofibrous generatoren
dc.subjectoutput poweren
dc.subjectelectrical characterizationen
dc.subjectbiomechanical energy harvestingen
dc.subjectcontact chargingen
dc.subjectfrictionen
dc.subjectfrictional forcesen
dc.subjecttriboelectrification.en
dc.titleFlexibilní generátory elektrické energiecs
dc.title.alternativeFlexible generators of electrical energyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-26cs
dcterms.modified2020-08-26-12:50:26cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126732en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.27 22:59:17en
sync.item.modts2020.08.27 08:17:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHolcman, Vladimírcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) Ing. Roman Jakubíček (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka se vyjádřila k posudkům vedoucího a oponenta. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Diskuze práce: Ing. Sekora položil otázky: Píšete, že práce byla splněna v lednu 2020. Následně se vyjadřujete k pandemické situaci. Souvisí tato část práce s vašim tématem? Omezila vás koronavirová situace v bakalářské práci? Podařilo se vám zpakovat situaci, kdy jste nameřila napětí vyšší, než je rozsah osciloskopu? Špičkový výkon měříte na 10 megaohmové vstupní impedanci osciloskopu, zkoušeli jste ho měřit na reálných hodnotách? Doc. Kolář položil otázku: Našla jste podobný postup měření v odborné literatuře? Ing. Jakubíček položil otázku: Chybí mi kapitola o diskuzi, kterou máte v zadání práce. Diskuze je tedy součástí závěru? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record