Show simple item record

Monitoring system for monitoring of laboratory processes

dc.contributor.advisorČmiel, Vratislavcs
dc.contributor.authorBachmayer, Marekcs
dc.date.accessioned2020-08-27T20:59:50Z
dc.date.available2020-08-27T20:59:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBACHMAYER, M. Monitorovací systém pro sledování chodu laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126741cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194904
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá vývojem Monitorovacího systému pro sledování chodu laboratoře. V teoretické části práce jsou zahrnuty informace o bezpečnosti provozu a práce v biologických laboratořích, měřených fyzikálních veličinách a principu jejich měření. Monitorovací systém je postaven na kompaktní kameře ESP32-CAM a vývojové desce WeMos D1. Praktická část se skládá z návrhu a realizace zadaného systému a tvorby full-stack aplikace pro zobrazení živého vstupu z laboratoře monitorování měřených veličin v reálném čase.cs
dc.description.abstractThe presented work deals with the development of a monitoring system for monitoring the operation of the laboratory. The theoretical part of the work includes information on the safety of operation and work in biological laboratories, measured physical quantities and the principle of their measurement. The monitoring system is built on a compact ESP32-CAM camera and a WeMos D1 development board. The practical part consists of the design and implementation of a given system and the creation of a full-stack application for displaying live input from the laboratory for monitoring measured quantities in real time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLaboratořcs
dc.subjectbiofyzikální laboratořcs
dc.subjectmikroskopiecs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectmonitorovánícs
dc.subjectmonitorovací systémcs
dc.subjectIoTcs
dc.subjectInternet of thingscs
dc.subjectESP32-CAMcs
dc.subjectESP8266cs
dc.subjectsenzorcs
dc.subjectměření fyzikálních veličincs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectfull-stack aplikacecs
dc.subjectTypeScriptcs
dc.subjectArduino IDEcs
dc.subjectHTTP POSTcs
dc.subjectWebSocketscs
dc.subjectNode.jscs
dc.subjectSQLitecs
dc.subjectReactcs
dc.subjectuživatelské rozhranícs
dc.subjectnotifikacecs
dc.subjectLaboratoryen
dc.subjectbiophysical laboratoryen
dc.subjectmicroscopyen
dc.subjectwork safetyen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectmonitoring systémen
dc.subjectIoTen
dc.subjectInternet of thingsen
dc.subjectESP32-CAMen
dc.subjectESP8266en
dc.subjectsensoren
dc.subjectmeasurement of physical quantitiesen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectfull-stack applicationen
dc.subjectTypeScripten
dc.subjectArduino IDEen
dc.subjectHTTP POSTen
dc.subjectWebSocketsen
dc.subjectNode.jsen
dc.subjectSQLiteen
dc.subjectReacten
dc.subjectuser interfaceen
dc.subjectnotificationsen
dc.titleMonitorovací systém pro sledování chodu laboratořecs
dc.title.alternativeMonitoring system for monitoring of laboratory processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-26cs
dcterms.modified2021-06-10-14:05:51cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126741en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:03en
sync.item.modts2021.11.10 13:32:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOdstrčilík, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student se vyjádřil k posudkům a odpověděl na otázku oponenta. Diskuze práce: Doc. Kolář položil otázky Senzor CO2 je nějak zkalibrovaný? Jak se nastavuje kalibrace trimrem? Ing. Sekora položil otázky Používáte u CO2 10000ppm, co se stane když bude víc? Testoval jste vyšší koncentrace? Řešil jste nucenou cirkulaci? Proč používáte kameru a ne luxmetr? Jaká je funkce LED? Neřešil jste možnost, že by měla více indikačních funkcí? Ing. Sedlář položil otázku Jak funguje posílání notifikací? Ing. Smital položil otázky Proč vznikají skoky v měření vlhkosti vzduchu na ukázce v prezentaci? Řešil jste nějaké zabezpečení webového rozhraní? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record