Show simple item record

Design and optimization of special low-level amplifier for measurement of air ions

dc.contributor.advisorRoubal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorZdražil, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-08-29T01:59:47Z
dc.date.available2020-08-29T01:59:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZDRAŽIL, L. Návrh a optimalizace speciálního nízkoúrovňového zesilovače pro měření vzdušných iontů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194960
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá měřením velmi malých proudů v řádu jednotek pikoampérů až několik desítek femtoampérů. Měření takto malých proudů je nezbytné při určování koncentrace vzdušných iontů. Je potřeba brát ohled na rušivé vlivy, které jsou při běžném měření zanedbatelné. Jedná se například o svodové proudy a šumy vznikající v obvodu měřícího přístroje. Důležitá je volba přesného operačního zesilovače s nízkým vstupním klidovým proudem a správný výběr nízkošumových pasivních součástek. Cílem práce je návrh a realizace přesného nízkoúrovňového zesilovače pro účely měření koncentrace vzdušných iontů.cs
dc.description.abstractThis Master thesis deals with low-current measurement in order of picoamps up to a few tens of femtoamps. Such low currents measuring is necessary for determination of air ions concentration. Disturbances, which are otherwise negligible for ordinary measurements must be considered. For example, leakage currents and noise generated in measuring device circuit. The choice of a precise operation amplifier with low input bias current is as important as the selection of low noise passive components. The aim of the thesis is to design and implement a precise low-level amplifier for the purposes of air ions concentration measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNízkoúrovňová měřenícs
dc.subjectoperační zesilovačecs
dc.subjectšumcs
dc.subjectelektrometrycs
dc.subjectsvodové proudycs
dc.subjectizolantycs
dc.subjectvzdušné iontycs
dc.subjectaspirační kondenzátor.cs
dc.subjectLow level measurementsen
dc.subjectoperational amplifiersen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectelectrometersen
dc.subjectleakage currentsen
dc.subjectinsulatorsen
dc.subjectair ionsen
dc.subjectaspiration condenser.en
dc.titleNávrh a optimalizace speciálního nízkoúrovňového zesilovače pro měření vzdušných iontůcs
dc.title.alternativeDesign and optimization of special low-level amplifier for measurement of air ionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-08-27cs
dcterms.modified2020-08-28-10:50:41cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:03en
sync.item.modts2021.11.10 13:28:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartušek, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Ing. Kubíček, Jaký způsobem je realizováno jazýčkové relé? Student odpovídá. doc. Petržela, Jak by se dal definovat ideální transimpedanční zesilovač. Student odpovídá, v některých částech nesprávně. Jaké máte zkušenosti s vaším zařízením? doc. Götthans, Řešil jste stabilizaci teploty? Analýzu teploty? Student odpovídá.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record