Recent Submissions

  • DIY technologie v digitálním sochařství 

    Váňa, Dušan
    Disertační práce se zaměřuje na pátrání po přítomnosti technologií DIY (Do It Yourself) v praxi tzv. digitálního sochařství, a to od počátků tohoto progresivního způsobu tvorby až po současnost. Práce prostřednictvím tří ...