Show simple item record

Non - freezing heat transfer liquids for solar systems

dc.contributor.advisorKotlík, Josefcs
dc.contributor.authorMikšík, Františekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:21Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:21Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMIKŠÍK, F. Nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23726cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1956
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, zda je tato nová směs schopná konkurovat běžně užívaným látkám, jako jsou etylenglykol nebo porpylenglykol.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on proposition of non-freezing heat transfer fluid for solar systems. Fluid will be based on mixture of new available compound propane-1,3-diol with water and modern corrosion inhibitors. Then will be investigate, if this new compound is competetive to common used liquids like ethylene glycol or propylene glycol.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnemrznoucí teplonosné kapalinycs
dc.subjectsolární systémycs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectinhibitory korozecs
dc.subjectpropan-1cs
dc.subject3-diolcs
dc.subjectnon-freezing heat transfer fluidsen
dc.subjectsolar systemsen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectcorrosion inhibitorsen
dc.subjectpropan-1en
dc.subject3-diolen
dc.titleNemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémycs
dc.title.alternativeNon - freezing heat transfer liquids for solar systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:08cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23726en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:38:32en
sync.item.modts2020.04.01 00:49:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZmrzlý, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Jánoš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record