Now showing items 16-19 of 19

 • The Effectiveness of the Pension System in Latvia: pensioner’s point of view 

  Kozlovskis, Konstantins (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose system, which is considered the most progressive and modern system in the world, for the pensioners themselves. Scientific aim The aim of the paper is to analyze the effectiveness of the Latvian pension system ...
 • Trading tools for SME´s in "hard times" 

  Koleňák, Jiří; Milichovský, František (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose In the last couple of years the world economic growth is getting slower, the share markets are strongly falling down and former confirmed, global players are crushing. This fact has hard impact on nearly all companies ...
 • Vliv finanční krize na malé a střední podniky v České republice 

  Hornungová, Jana; Klímková, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose Purpose of this article is the economic crisis. This topic is actually very actual and interesting. Results of the crisis induced not only activities of enterprises worldwide, but also most of the nation economics ...
 • Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů 

  Staňková, Marie; Režňáková, Mária; Beranová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose of the article In the Czech Republic, the concept of value-based managenet with the indicator of Economic Value Added (EVA) has come into the foreground in recent years. Currently, a range of important authors (e.g. ...