Now showing items 1-2 of 2

  • Použití ukazatele EVA v konkrétním podniku 

    Zemánková, Lenka; Kruntorádová, Markéta; Boušková, Štěpánka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
    Purpose of the article This article is an illustrative case study describing usage of EVA indicator in chosen specific company. Key part of the article deals with application of EVA indicator in company. It consists of ...
  • Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů 

    Staňková, Marie; Režňáková, Mária; Beranová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
    Purpose of the article In the Czech Republic, the concept of value-based managenet with the indicator of Economic Value Added (EVA) has come into the foreground in recent years. Currently, a range of important authors (e.g. ...