Now showing items 1-1 of 1

  • Oceňování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou 

    Pernica, Martin; Hanušová, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
    Purpose The purpose of the article is to discuss the valuation of assets at real value. The authors characterize the benefits of valuing assets at real value and explain the procedure for deriving the coefficient of the ...