Now showing items 1-1 of 1

  • Inovační scorecard jako prostředek meření inovační výkonnosti u MSP 

    Bartoš, Vojtěch; Žižlavský, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
    Purpose The paper deals with an issue of innovation and a company’s performance in a business environment. The importance of innovation performance measurement is point out in prelude of this contribution. The purpose of ...