Show simple item record

MODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT OF COMPANY AND ITS EFFICIENT IMPLEMENTATION

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorSemenova, Tatianacs
dc.date.accessioned2020-12-09T07:56:46Z
dc.date.available2020-12-09T07:56:46Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSEMENOVA, T. Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other131679cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195770
dc.description.abstractCílem disertační práce je navrhnout modelu finančního řízení společnosti na základě stanovení optimálního souboru klíčových ukazatelů úspěchu a principu jejich interakce za účelem zvýšení efektivity společnosti. Vytvoření modelu finančního řízení podniku je založeno na studii a srovnání finanční a manažerské praxe deseti velkých stavebních společností se sídlem v České republice a Portugalsku. Byl vytvořen model, který propojuje metody finančního řízení a analýzy. Model byl následně úspěšně testován na dvou konkrétních společnostech. Byla také navržena metodika, sled kroků pro její implementaci a následné využití v praxi. Ke stanovení účinnosti přijatých rozhodnutí byla použita metoda EVA. Model vyhodnocuje finanční situaci společnosti, určuje závislost finanční stability na vnějších faktorech, určuje úkoly, které musí společnost plnit, aby se zvýšila efektivita společnosti.cs
dc.description.abstractObjective of doctoral thesis is creation of model of financial management of company based on determining the optimal set of key indicators of success and their interaction principle in order to improve the efficiency of the company. Creation of a model of financial management of the enterprise is based on the study and comparison financial and managerial practices of ten large construction companies located in the Czech Republic and in Portugal. A model has been created that links the methods of financial management and analysis. The model was subsequently successfully tested on two specific companies. It was also proposed methodology, sequence of steps for its implementation and subsequent use in practice. To determine the effectiveness of decisions made, the EVA method was used. The model evaluates the financial condition of the company, determines the dependence of financial stability on external factors, determines the tasks that the company must fulfill in order to increase the company's efficiency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční Řízenícs
dc.subjectModel Finančního Řízenícs
dc.subjectRentabilita Vloženého Kapitálucs
dc.subjectEfektivní Implementacecs
dc.subjectFinanční Analýza.cs
dc.subjectFinancial Managementen
dc.subjectModel of Financial Managementen
dc.subjectReturn on Equityen
dc.subjectEffective Implementationen
dc.subjectFinancial Analysis.en
dc.titleModel finančního řízení podniku a jeho efektivní implementacecs
dc.title.alternativeMODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT OF COMPANY AND ITS EFFICIENT IMPLEMENTATIONen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-03cs
dcterms.modified2020-12-08-11:46:03cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid131679en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:20:18en
sync.item.modts2021.11.22 22:02:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHromádka, Vítcs
dc.contributor.refereeTomek,, Alešcs
dc.contributor.refereeIng. Jitka Chovancová, Ph.D., CAcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record