Show simple item record

Analysis of properties of openings with respect to infiltration in buildings

dc.contributor.advisorŠťastník, Stanislavcs
dc.contributor.authorZapletal, Miroslavcs
dc.date.accessioned2020-12-09T07:56:47Z
dc.date.available2020-12-09T07:56:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZAPLETAL, M. Analýza vlastností výplní otvorů vzhledem k infiltraci ve stavbách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other132074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195777
dc.description.abstractDisertační práce je primárně zaměřena na analýzu vlastností výplní otvorových konstrukcí vzhledem k infiltraci ve stavbách, konkrétně vztaženo k průvzdušnosti otvorových výplní a průvzdušnosti staveb. Hlavním cílem práce je zjistit, jak může být ovlivněna celková průvzdušnost stavby v návaznosti na použité otvorové výplně a jejich vlastnosti, týkající se konkrétně průvzdušnosti při stanoveném stupni dotažení použitého celoobvodového kování. V návaznosti na celkovou průvzdušnost stavby bude proveden výpočet energetické bilance konkrétní stavby v součinnosti na zjištěné výsledky průvzdušnosti stavby při definovaném stupni dotažení celoobvodového kování v úrovních 0%, 50% a 100%. Zjištěné výsledky zkoušek a měření budou promítnuty do konkrétního výpočtu energetické bilance posuzované stavby formou numerické simulace.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis is primarily focused on the analysis of the properties of openings constructions with respect to infiltration in constructions, specifically related to the permeability of opening fillings and the permeability of buildings. The main aim of this work is to find out how the overall air permeability of a building can be influenced in relation to the openings and their properties, which are related specifically to the air permeability at the specified tightening degree of the used all-round fitting. In relation to the overall air permeability of the building, the energy balance of a particular building will be calculated in cooperation with the determined results of the air permeability of the building at a defined degree of tightening of used all-round fitting at levels 0%, 50% and 100%. The results of tests and measurements will be reflected in a concrete calculation of the energy balance of the assessed building in the form of numerical simulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectotvorové výplně stavebcs
dc.subjectinfiltracecs
dc.subjectceloobvodové kovánícs
dc.subjectenergetická bilance budovycs
dc.subjectopenings in buildingsen
dc.subjectinfiltrationen
dc.subjectall-round fittingsen
dc.subjectenergy balance of housesen
dc.titleAnalýza vlastností výplní otvorů vzhledem k infiltraci ve stavbáchcs
dc.title.alternativeAnalysis of properties of openings with respect to infiltration in buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-09-30cs
dcterms.modified2020-12-08-11:31:57cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid132074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:15:50en
sync.item.modts2021.11.08 12:15:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKlepárník,, Jancs
dc.contributor.refereePolášek,, Josefcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record