Now showing items 962-981 of 1842

 • Jacks of metal/metalloid chelation trade in plants - an overview 

  Anjum, Naser A.; Hasanuzzaman, Mirza; Hossain, Mohammad Anwar; Thangavel, Palaniswamy; Roychoudhury, Aryadeep; Sarvajeet, Singh Gill; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Adam, Vojtěch; Fujita, Masayuki; Kizek, René; Da Costa Duarte, Armando; Pereira, Eduarda; Ahmad, Iqbal (Frontiers, 2015-04-02)
  Varied environmental compartments including soil sarebeingcontaminatedbyamyriadtoxicmetal(loid)s(hereaftertermedas metal/s )mainlythroughanthropogenicactivities.Thesemetalsmaycontaminatefoodchainandbringirreparableconseq ...
 • January Effect at Czech Capital Market 

  Luhan, Jan; Novotná, Veronika; Štěpánková, Vladěna (Mykolas Romeris university, 2011-12-01)
  In the course of the investment process it is necessary to examine a large number of stocks (stock groups) within wide categories of financial assets. The main objective is to find stocks that are not rated correctly at ...
 • Je to i tvůj PRŮVODCE 

  Hauser, Filip; Šebek, Matěj; Vaněk, Martin (Je to i tvoje město, 2020-02-08)
  Je to i tvůj PRŮVODCE se zaměřuje na nejdůležitější jindřichohradecké architektonické památky 20. století. Jak na jejich autory, tak také na monumentální sochařskou tvorbu. Mnohdy, až na výjimky se nejedná o ikonické městské ...
 • Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network 

  Vojtěch, Josef; Šlapák, Martin; Škoda, Pavel; Radil, Jan; Havliš, Ondřej; Altmann, Michal; Münster, Petr; Velc, Radek; Kundrát, Jan; Altmannová, Lada; Vohnout, Rudolf; Horváth, Tomáš; Hůla, Miloslav; Smotlacha, Vladimír; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej (SPIE, 2017-02-07)
  The infrastructure essentialities for accurate time and stable frequency distribution are presented. Our solution is based on sharing fibers for a research and educational network carrying live data traffic with time and ...
 • Joint Rock Coefficient Estimation Based on Hausdorff Dimension 

  Martišek, Dalibor (Scientific Research Publishing, 2017-12-18)
  The strength of rock structures strongly depends inter alia on surface irregularities of rock joints. These irregularities are characterized by a coefficient of joint roughness. For its estimation, visual comparison is ...
 • Klasifikace obchodních partnerů s využitím matematických metod 

  Režňáková, Mária; Jedlička, Jaromír (Mendel University Press, 2010-07-25)
  Cílem článku je zdůraznit nutnost hledání netradičních přístupů ke klasifikaci podniků podle rizika vzniku platební neschopnosti a prezentovat výsledky třídění podniků s použitím metod shlukové analýzy.
 • Klíčové problémy Evropské unie a důvody jejího možného rozpadu 

  Rejnuš, Oldřich (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015-11-01)
  Příspěvek se zabývá problematikou vývoje finančního systému zemí Evropské unie (EU) se zvláštním zaměřením na řešení stávající krize. V první řadě posuzuje smysluplnost a dosavadní postup v naplňování projektu „Eurozóny“, ...
 • Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI 

  Mangová, Marie; Rajmic, Pavel; Jiřík, Radovan (Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013-11-20)
  Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat ...
 • Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely: Hodnocení pilotní verze učebnice 

  Ellederová, Eva (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020-04-02)
  Studie představuje metodologii konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely (dále jen ESP) a seznamuje čtenáře s prvními výsledky výzkumného šetření. Cílem je vyhodnotit kvalitu pilotní verze ...
 • Konstrukční výzkum ve vzdělávání 

  Ellederová, Eva (Česká pedagogická společnost o.s., 2017-09-30)
  Cílem této studie je vymezit pojetí konstrukčního výzkumu ve vzdělávání jako výzkumného designu, který klade důraz na vývoj řešení komplexních problémů v pedagogické praxi a na vývoj či validaci teorií o vzdělávacích ...
 • Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy 

  Homola, Aleš; Svoboda, František; Sklenář, Karel; Czajkowski, Petr; Ponešová, Barbora; Foretník, Jan; Staňková, Eva; Lenomarová, Helena (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016-12-01)
  Kritický katalog k výstavě, zpracovaný v digitální podobě, zahrnuje hlavní témata výstavy a soupis vybrané drobné sakrální architektury a plenérových sochařských děl zkoumaných na projektem řešeném území. Katalog dále ...
 • LA-ICP-MS as a sensitive method for detection of nanoparticle-antibody conjugates in immunochemistry analysis 

  Vlčnovská, Marcela; Tvrdoňová, Michaela; Štossová, Aneta; Polanská, Hana; Vaculovičová, Markéta; Vaculovič, Tomáš; Masařík, Michal (Mendel University in Brno, 2019-12-31)
  Laser ablation followed by inductively coupled plasma mass spectrometry is an analytical method suitable for low concentration measurement of elements in a sample. This can be used not only for detection of elemental ...
 • Lactoferrin Isolation Using Monolithic Column Coupled with Spectrometric or Micro-Amperometric Detector 

  Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej; Hubálek, Jaromír; Křížková, Soňa; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2008-01-24)
  Lactoferrin is a multifunctional protein with antimicrobial activity and others to health beneficial properties. The main aim of this work was to propose easy to use technique for lactoferrin isolation from cow colostrum ...
 • Lagrangian for circuits with higher-order elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (MDPI, 2019-10-29)
  The necessary and sufficient conditions of the validity of Hamilton’s variational principle for circuits consisting of (alpha,beta) elements from Chua’s periodical table are derived. It is shown that the principle holds ...
 • Lagrangian tracking of fibres in a channel flow 

  Volavý, Jaroslav; Farkas, Árpád; Lízal, František; Elcner, Jakub; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2018-11-13)
  Tracking of fibres in a fluid flow is much more complicated than tracking of spherical particles. In fibre motion, the orientation of fibre against the flow direction plays a very important role. In addition to the standard ...
 • Laminar-turbulent transition in a constricted tube: Comparison of Reynolds-averaged Navier–Stokes turbulence models and large eddy simulation with experiments 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jedelský, Jan; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (SAGE Journals, 2019-05-27)
  Constricted tubes appear in many engineering as well as biological systems such as blood vessels or pulmonary airways. The aim of this article is to test the ability of different turbulence models to predict the flow field ...
 • Large Rock Reliefs and Their 3D Reconstructions 

  Audy, Ondřej; Ficker, Tomáš (IOP Publishing, 2017-11-28)
  Rock reliefs are used for assessing joint rock coefficients that serve in geotechnical engineering for computing shear strength of rock joints. The three-dimensional reliefs of small rock joints amounting to several ...
 • Large Scale Fabrication of Ordered Gold Nanoparticle-Epoxy Surface Nanocomposites and Their Application as Label-Free Plasmonic DNA Biosensors 

  Lednický, Tomáš; Bonyár, Attila (AMER CHEMICAL SOC, 2020-01-29)
  A robust and scalable technology to fabricate ordered gold nanoparticle arrangements on epoxy substrates is presented. The nanoparticles are synthesized by solid-state dewetting on nanobowled aluminum templates, which are ...
 • Laser induced phase transition in epitaxial FeRh layers studied by pump-probe valence band photoemission 

  Pressacco, Frederico; Uhlíř, Vojtěch; Gatti, Matteo; Nicolaou, Alessandro; Bendounan, Azzedine; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander; Patel, Sheena K. K.; Fullerton, E.E.; Krizmancic, Damjan; Sirotti, F. (AIP Publishing, 2018-05-01)
  We use time-resolved X-ray photoelectron spectroscopy to probe the electronic and magnetization dynamics in FeRh films after ultrafast laser excitations. We present experimental and theoretical results which investigate ...
 • Lasers in Passive Optical Networks and the Activation Process of an End Unit: A Tutorial 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Bao, Ning-Hai (MDPI, 2020-07-09)
  It is 21 years since the first passive optical network (PON) was standardized as an asynchronous transfer mode passive optical network (APON) with same optical distribution network scheme as we know in current networks. A ...