Now showing items 1904-1923 of 1928

 • Wake vortex gliding 

  Zikmund, Pavel (2015-06-29)
  Airplanes and birds can save energy by flying in formation. The energy is harvested from the wake vortex of the formation leader. This paper brings flight performance feasibility study of an extreme formation when a big ...
 • Water chamber geometry and stabilizer construction effect on water pressure distribution of high pressure descaling nozzles 

  Pohanka, Michal; Kvapil, Jiří; Hrabovský, Jozef (EDP Sciences, 2012-04-16)
  High pressure descaling nozzles are used mainly for removing oxides from hot steel products. The homogeneity and intensity of water pressure distribution on the oxidised surface are very important characteristics for a ...
 • Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data 

  Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (Elsevier Science Publishers, 2014-04-23)
  The paper describes a possible procedure of the rate uncertainty implementation to the continuous water stage measurement and uncertainties of state - discharge rating curve point positions, which the stage -discharge ...
 • Water quality comparison for various drainage systems for 2000 equivalent population 

  Hluštík, Petr; Raclavský, Jaroslav (IOP Publishing, 2020-02-07)
  The article deals with the comparison of wastewater quality in gravity and alternative drainage systems. The gravity drainage systems include combined and sanitary sewerage systems, the alternative systems encompass pressure ...
 • Water-dispersible TiO2 nanoparticles via a biphasic solvothermal reaction method 

  Mohan, Rajneesh; Drbohlavová, Jana; Hubálek, Jaromír (Springer, 2013-12-01)
  Syntéza ve vodě rozpustných nanočástic z oxidu titaničitého byla dosažena solvotermální dvoufázovou metodou v autoklávu. Byl studován vliv teploty a doby přípravy a dále modifikačních ligandů na stabilitu nanočástic.
 • Wear of grinding rotors with thermally-sprayed coatings in a high-speed mill 

  Tkachenko, Serhii; Dvořák, Karel; Jech, David; Slámečka, Karel; Klakurková, Lenka; Paloušek, David; Čelko, Ladislav (Elsevier, 2018-10-15)
  In this paper, the erosion behavior of three types of protective thermally-sprayed coatings and non-coated substrate steel was investigated under semi-industrial test conditions using a laboratory high-speed pin mill DESI-11. ...
 • Website Hosting Data and Analysis 

  Ilgner, Petr; Komosný, Dan; Rehman, Saeed (Czech Statistical Office, 2019-03-22)
  We have collected a large dataset – more than 21 000 websites – through web-crawling the public resources of the Czech Internet. Te proposed method for website hosting detection along with their geographic location and ...
 • WEDM used for machining high entropy alloys 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Zahradníček, Radim; Bednář, Josef; Záděra, Antonín; Fries, Jiří; Kaňa, Václav (MDPI, 2020-10-25)
  Unconventional wire electrical discharge machining technology (WEDM) is a key machining process, especially for machining newly emerging materials, as there are almost no restrictions (only at least minimal electrical ...
 • Weight and price optimization of truss construction with using genetic algorithm 

  Zeizinger, Lukáš; Jonák, Martin (UJEP, 2020-08-18)
  This article deals with optimization of the truss structure. A genetic algorithm is used for this optimization. Within the strength calculation of the truss structure a normative assessment of the beam and their buckling ...
 • Welfare of the Mealworm (Tenebrio molitor) Breeding With Regard to Nutrition Value and Food Safety 

  Adámková, Anna; Adámek, Martin; Mlček, Jiří; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina; Kouřimská, Lenka; Skácel, Josef; Vítová, Eva (HACCP Consulting, 2017-07-14)
  Livestock welfare is an important condition for obtaining high-quality and safe food. According to the legislation edible insects are classified as livestock; and for this reason it is necessary to comply with the edible ...
 • Well-Blended PCL/PEO Electrospun Nanofibers with Functional Properties Enhanced by Plasma Processing 

  Kupka, Vojtěch; Dvořáková, Eva; Manakhov, Anton; Michlíček, Miroslav; Petruš, Josef; Vojtová, Lucy; Zajíčková, Lenka (MDPI, 2020-06-22)
  Biodegradable composite nanofibers were electrospun from poly(epsilon-caprolactone) (PCL) and poly(ethylene oxide) (PEO) mixtures dissolved in acetic and formic acids. The variation of PCL:PEO concentration in the polymer ...
 • Why Do Companies Go Public? Evidence from the Prague Stock Exchange 

  Skalická, Martina; Zinecker, Marek; Balcerzak, Adam Przemyslaw; Meluzín, Tomáš (Cracow University of Economics, 2019-03-19)
  Objective: In this article, we intend to contribute evidence in regard to going public motivation on a sample of companies that launched an IPO at the Prague Stock Exchange between 2004 and 2017. Research Design & Methods: ...
 • Wideband UHF and SHF long-range channel characterization 

  Kassem, Edward; Blumenstein, Jiří; Povalač, Aleš; Vychodil, Josef; Pospíšil, Martin; Maršálek, Roman; Hruška, Jiří (Springer Open, 2019-07-23)
  This paper presents an outdoor long-range (from 315 m up to 5.3 km) fixed channel campaign for both ultra high frequency and super high frequency bands with co-polarized horizontal and vertical antenna configurations. It ...
 • Williams expansion-based approximation of the stress field in an Al 2024 body with a crack from optical measurements 

  Seitl, Stanislav; Malíková, Lucie; Sobek, Jakub; Frantík, Petr; Lopéz-Crespo, Pablo (Gruppo Italiano Frattura, 2017-07-01)
  A study on the approximation of the stress field in the vicinity of crack tip in a compact tension specimen made from Al 2024-T351 is presented. Crack tip stress tensor components are expressed using the linear elastic ...
 • Wooden Facade and Determination of Strength of Bonded Timber Joints 

  Nečasová, Barbora; Liška, Pavel; Šlanhof, Jiří (EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014-12-01)
  A research case focused on vented wooden façade system with bonded joints is presented in this paper. The potential of bonded joints is studied and described in more detail and verified through experimental measurements. ...
 • X-ray induced electrostatic graphene doping via defect charging in gate dielectric 

  Procházka, Pavel; Mareček, David; Lišková, Zuzana; Čechal, Jan; Šikola, Tomáš (NPG, 2017-04-03)
  Graphene field effect transistors are becoming an integral part of advanced devices. Hence, the advanced strategies for both characterization and tuning of graphene properties are required. Here we show that the X-ray ...
 • Za úpadkem Evropy je euro. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, s. r. o., 2017-08-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve ...
 • Zapojení zákazníků do inovačního procesu jako prostředek vedoucí ke zvyšování výkonnosti podniku 

  Žižlavský, Ondřej (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, 2011-06-14)
  Tvrdou skutečností je, že značná část inovačních aktivit neuspěje a podniky, které neinovují, nepřežijí. Článek zkoumá, jak podniky využívají a rozvíjí partnerství k vytváření nových výrobků a služeb. Přinášení nových ...
 • Zdroje rizik spojené s tunely na pozemních komunikacích 

  Procházková, Dana; Procházka, Jan (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020-11-27)
  Kritickými prvky dopravní infrastruktury v oblasti pozemních komunikací jsou také tunely. Jejich selhání znamená ztráty, škody a újmy nejen na samotné infrastruktuře, ale i na veřejných aktivech. Proto legislativa všech ...
 • Zinc phosphate nanoparticles as an antimicrobial agent and their impact on rats microbiota 

  Kočiová, Silvia; Bytešníková, Zuzana; Horký, Pavel; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch; Šmerková, Kristýna (Mendel University in Brno, 2019-01-02)
  Nano minerals, especially trace minerals, are widely used in different fields, but mostly in animal systems. They can improve overall immunity and also a digestive efficacy in livestock. In this case, nanometals as nano ...