Now showing items 1108-1127 of 1139

 • Verification of prediction method for energy consumption of machine tool feed axes 

  Tůma, Jiří; Tůma, Zdeněk; Synek, Miloš (MM publishing Ltd., 2016-09-06)
  Energy efficiency of electrical appliances is highly debated topic at present. This topic is transferred especially in industries where are the effects of savings much more significant due to higher energy consumption. In ...
 • Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry 

  Dohnálková, Božena; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít (Elsevier, 2013-05-16)
  This paper deals with hazardous waste solidification /stabilisation, specifically neutralization sludge that comes from active industrial sources and neutralization sludge that comes from old ecological sources. As ...
 • Vertical Distribution of Air Temperatures in Heated Dwelling Rooms 

  Šikula, Ondřej (FINVAC - The Finnish Association of HVAC, 2007-07-13)
  The paper presents an experimental and theoretic research on one of factors influencing the indoor climate in dwelling rooms heated by heating systems, the vertical distribution of temperatures. The paper summarizes results ...
 • Videokonferenční technologie v praxi - Vidět a slyšet na dálku 

  Oujezský, Václav (Thomas Taylor s.r.o., 2008-01-20)
  Článek podrobně rozebírá problematiku videokonferenční technologie. Vysvětluje jednotlivé základní části použitých zařízení a skupin protokolů. V konečné části poskytuje přehled hardwarové a softwarové implementace ...
 • Visible Light Communication: A System Perspective - Overview and Challenges 

  Rehman, Saeed; Ullah, Shakir; Chong, Peter; Yongchareon, Sira; Komosný, Dan (MDPI, 2019-03-07)
  Visible light communication (VLC) is a new paradigm that could revolutionise the future of wireless communication. In VLC, information is transmitted through modulating the visible light spectrum (400–700 nm) that is used ...
 • Visualization of Lubrication Film in Model of Synovial Joint 

  Čípek, Pavel; Rebenda, David; Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2019-09-27)
  Synovial joint is one of the most important parts for human movement system and the right function of it is necessary. When the synovial joint is damaged by illnesses, destroyed natural joint is exchanged for artificial ...
 • Visualization of the air flow behind the automotive benchmark vent 

  Pech, Ondřej; Jedelský, Jan; Caletka, Petr; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Passenger comfort in cars depends on appropriate function of the cabin HVAC system. A great attention is therefore paid to the effective function of automotive vents and proper formation of the flow behind the ventilation ...
 • Visualization Tool for Control Signalling in NG-PON2 

  Horváth, Tomáš; Jurčík, Michal (Croatian Communications and Information Society, 2016-07-01)
  The requirements of end users on the quality of Internet connection and services is forcing the Internet providers and technical community to propose and introduce new technologies which may react to this demand. The most ...
 • A Voltage Gain-Controlled Modified CFOA And Its Application in Electronically Tunable Four-Mode All-Pass Filter Design 

  Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Lahiri, Abhirup; Metin, Bilgin; Vrba, Kamil (International Science & Engineering Society, o.s., 2012-10-31)
  This paper presents a new active building block (ABB) called voltage gain-controlled modified current feedback amplifier (VGC-MCFOA) based on bipolar junction transistor technology. The versatility of the new ABB is ...
 • Voltage Gain-Controlled Third-Generation Current Conveyor and its All-Pass Filter Verification 

  Herencsár, Norbert; Kartci, Aslihan; Koton, Jaroslav; Tsirimokou, Georgia; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-09-04)
  The paper presents a new active building block (ABB) called minus-type voltage gain-controlled third-generation current conveyor (VGC-CCIII) in which the voltage gain between Y to X terminal can be controlled. The usefulness ...
 • Voltammetry as a Tool for Characterization of CdTe Quantum Dots 

  Adam, Pavlína; Vaculovičová, Markéta; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2013-06-27)
  Electrochemical detection of quantum dots (QDs) has already been used in numerous applications. However, QDs have not been well characterized using voltammetry, with respect to their characterization and quantification. ...
 • Vytváření synergického podnikání k podpoře inovačních aktivit 

  Žižlavský, Ondřej (Mendelova univerzita v Brně, 2010-06-30)
  Inovace přispívají k získání konkurenční výhody a jsou tím, co zvyšuje efektivnost a celkovou výkonnost podniku. Všeobecně se pokládají za klíč k hospodářskému rozvoji. Představují soubor činností, které vedou k úspěšné ...
 • Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat 

  Horáková, Eva (Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017-11-02)
  Pro dnešní dobu je typické sbírání a shromažďování informací z různých technických zařízení. Data sbírají i města. Otevřená data jsou volně publikovaná na webu ve strojově čitelném formátu. Existuje mnoho způsobů, jak může ...
 • VÝŠKOVÉ PARAMETRY TEXTURY POVRCHU 

  Jankových, Róbert; Bumbálek, Bohumil (MM publishing, s.r.o., 2014-11-13)
  V normě ČSN EN ISO 25178-2 je definováno celkem 7 výškových parametrů textury povrchu. Jejich české názvy byly vytvořeny překladem z evropské normy EN ISO 25178-2:2012. V první části článku jsou uvedeny navržené změny v ...
 • Vývoj pojetí inovačního procesu podniku 

  Žižlavský, Ondřej (Západočeská univerzita v Plzni, 2011-12-30)
  Inovace jsou v současné době považovány za významný prvek ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti podnikání. Rovněž jsou v globálním měřítku považovány za jeden z klíčových prostředků udržitelného rozvoje. Článek vychází ...
 • Vývoj světové ekonomiky a Evropské unie v soudobých podmínkách extrémně nízkých úrokových sazeb a "tištění" peněz. 

  Rejnuš, Oldřich (Tribun EU, 2016-12-01)
  Publikace (kapitola v knize) se zabývá soudobým vývojem Evropské unie se zvláštním zaměřením na způsoby jejího řízení, především pak na používání nestandardních nástrojů v rámci monetární politiky Evropské centrální banky ...
 • Význam systémů pro plánování výroby při zavádění štíhlé výroby 

  Žákovská, Martina; Medonos, Michal (© NEXSYS, Ltd., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovak republic, 2015-07-20)
  Článek uvádí vztah mezi plánovacím procesem ve firmě a iniciativou zavádění štíhlé výroby. Nejdříve jsme vysvětlili princip, kdy zavádění štíhlé výroby je o redukci variability v systému, která vyvolává potřebu vytvářet ...
 • Wake vortex gliding 

  Zikmund, Pavel (2015-06-29)
  Airplanes and birds can save energy by flying in formation. The energy is harvested from the wake vortex of the formation leader. This paper brings flight performance feasibility study of an extreme formation when a big ...
 • Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data 

  Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (Elsevier Science Publishers, 2014-04-23)
  The paper describes a possible procedure of the rate uncertainty implementation to the continuous water stage measurement and uncertainties of state - discharge rating curve point positions, which the stage -discharge ...
 • Water-dispersible TiO2 nanoparticles via a biphasic solvothermal reaction method 

  Mohan, Rajneesh; Drbohlavová, Jana; Hubálek, Jaromír (Springer, 2013-12-01)
  A biphasic solvothermal reaction method has been used for the synthesis of TiO2 nanoparticles (NPs). In this method, hydrolysis and nucleation occur at the interface of organic phase (titanium (IV) n-propoxide and stearic acid ...