Show simple item record

Hydraulic analysis of the Bečva river

dc.contributor.advisorDuchan, Davidcs
dc.contributor.authorGřegoř, Adamcs
dc.date.accessioned2021-02-05T08:03:50Z
dc.date.available2021-02-05T08:03:50Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationGŘEGOŘ, A. Hydraulická analýza toku Bečvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134008cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195974
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním dvou variant modelů proudění vody v otevřených korytech, a to kombinovaným 1D/2D modelem a čistě 2D modelem. Oba modely jsou vytvořeny na vodním toku Bečva, v úseku mezi říčními kilometry 17,282 a 28,419. Výstupem simulací jsou mapy rychlostí vody, mapy hloubek vody, mapy zachycující rozdíly mezi výslednými rozlivy z obou modelů, tabulky porovnávající výsledné úrovně hladin v korytě toku a schématické podélné profily. V závěru diplomové práce jsou výstupy porovnány.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is a comparison between two river hydraulics modeling approaches, the first one being combined 1D and 2D modeling, and the second one being solely 2D modeling. Both models are located at Bečva river, between its 17,282 and 28,419 river kilometer. The outputs of the simulations are water flow velocity maps, water depth maps, maps that show differences between flood areas calculated in both models, tables comparing channel water surface elevations and schematic long sections. In conclusion of the thesis, the outputs of the simulations are compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectModelování proudění vody v otevřených korytechcs
dc.subjectkombinovaný 1D/2D model prouděnícs
dc.subject2D model prouděnícs
dc.subjectrychlost proudění vodycs
dc.subjecthloubka vodycs
dc.subjectRiver hydraulics modelingen
dc.subjectcombined 1D and 2D hydraulics modelingen
dc.subject2D hydraulics modelingen
dc.subjectwater flow velocityen
dc.subjectwater depthen
dc.titleHydraulická analýza toku Bečvycs
dc.title.alternativeHydraulic analysis of the Bečva riveren
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:41cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134008en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:16:04en
sync.item.modts2021.11.22 23:25:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSmelík, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - předseda, prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. Iva Jelínková - člen, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studenta odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - Porovnání 1D/2D a 2D modelů, prováděl jste srovnávací analýzu. Nedochází z důvodu nestability ke ztrátám vody z modelu. - Kalibrace modelu na skutečné povodně a verifikace modelu. Řešil jste ústálený/neustálený stav, počáteční podmínka. Vzdutí na objektech. - Porovnával jste výsledky variant modelu A a modelu B, snažil jste se zjistit důvody rozdílů. - Porovnával jste doby a stability výpočtu jednotlivých variant. Student odpověděl na všechny uvedené dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record