Show simple item record

Evaluation of properties of PMB containing binder from RAP

dc.contributor.advisorDašek, Ondřejcs
dc.contributor.authorMěšťanová, Petracs
dc.date.accessioned2021-02-05T08:04:03Z
dc.date.available2021-02-05T08:04:03Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationMĚŠŤANOVÁ, P. Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134095cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196020
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál obsahující nemodifikovaný asfalt a R materiál, u kterého lze předpokládat modifikaci. Získané pojivo z R-materiálu je do čerstvého pojiva dávkováno v množství 15 %, 30 % a 50 %. V teoretické části jsou popsané způsoby recyklace netuhých vozovek, extrakce a regenerace asfaltového pojiva, oživení jeho vlastností a použité metody empirických a funkčních zkoušek. Praktická část práce se zabývá vyhodnocením a porovnáním výsledků vlastností smíchaných asfaltových pojiv.cs
dc.description.abstractSubject of this diploma thesis is to describe the effect of adding different amount of aged binder recovered from RAP on the change of properties of polymer modified bitumen. The RAP containing unmodified bitumen and the RAP where we can expect bitumen modification are used to recover binder. The binder obtained from RAP is dosed into the virgin binder in amount of 15 %, 30 % and 50 %. The methods of recycling of flexible pavements, extraction and regeneration of asphalt binders, rejuvenating of their properties and methods of empirical and functional laboratory tests are described in the theoretical part. The practical part deals with evaluating and comparison of the results mixed binders properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsfaltcs
dc.subjectmodifikovaný asfaltcs
dc.subjectpolymerem modifikovaný asfaltcs
dc.subjectasfaltové pojivocs
dc.subjectR-materiálcs
dc.subjectrecyklace asfaltové vozovkycs
dc.subjectpenetrace jehloucs
dc.subjectbod měknutícs
dc.subjectmetoda kroužek a kuličkacs
dc.subjectvratná duktilitacs
dc.subjectbod lámavostics
dc.subjectkomplexní smykový modulcs
dc.subjectfázový úhelcs
dc.subjectdynamický smykový reometr.cs
dc.subjectBitumenen
dc.subjectmodified bitumenen
dc.subjectpolymer modified bitumenen
dc.subjectasphalt binderen
dc.subjectRAPen
dc.subjectasphalt pavement recyclingen
dc.subjectneedle penetrationen
dc.subjectsoftening pointen
dc.subjectring and ball methoden
dc.subjectelastic recoveryen
dc.subjectbreaking pointen
dc.subjectcomplex shear modulusen
dc.subjectphase angleen
dc.subjectDynamic Shear Rheometer.en
dc.titleHodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálucs
dc.title.alternativeEvaluation of properties of PMB containing binder from RAPen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-23:28:06cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134095en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 09:04:03en
sync.item.modts2021.02.05 08:15:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHýzl, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. - předseda, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Pavel Stupka - tajemník, Ing. Zdeněk Hegr - člen, Ing. Pavel Šperka - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Petr Smítal - člen,cs
but.defenceDiplomantka představila prezentaci své práce, která byla přehledná na dobré grafické úrovni. Ústní projev byl srozumitelný. Studentka představila teoretickou a praktickou část práce. Prezentace obsahovala přehledné grafy a výstižné obrázky. Studentka popsala zkušební tělesa, laboratorní zkoušky a okomentoval jejich výsledky. Závěrem zhodnotila důležité poznatky diplomové práce. Na dotazy oponenta se studentka připravila a odpověděla. Otázky ze strany komise byly odpovězeny s drobným doplněním.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record