Show simple item record

Office Building

dc.contributor.advisorStruhala, Karelcs
dc.contributor.authorSvětlík, Adamcs
dc.date.accessioned2021-02-05T08:04:41Z
dc.date.available2021-02-05T08:04:41Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationSVĚTLÍK, A. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134321cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196105
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace samostatně stojící administrativní budovy v severní části města Brna, v městské části Medlánky. Administrativní budova je řešena jako čtyřpodlažní, nepodsklepená. Střechy jsou ploché a obvodový plášť tvoří prosklená fasáda. Provoz administrativní budovy je rozdělen na administrativní část, obchodní část a provoz kavárny. Jednotlivé provozy se vzájemně neprotínají. Vedle objektu je parkoviště pro zákazníky a zaměstnance. Objekt je monolitický železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami. Výplňové stěny jsou z pórobetonových a akustických vápenopískových tvárnic. Příčky jsou montované sádrokartonové. Stropy jsou monolitické železobetonové desky. Podlahy jsou těžké plovoucí s teplovodním podlahovým vytápěním. Převážná část plochých střech je vegetačních. Výkresová část byla zpracována v programu Revit a AutoCAD.cs
dc.description.abstractThe subject of diploma thesis is the elaboration of project documentation of an office building in the northern part of the city of Brno-Medlánky. The office building is designed as a four-storey, without basement. The roofs are flat, and the facade is designed as a glazed curtain wall. The operation of the office building is divided into an administrative part, a commercial part and a cafe. The individual operations do not intersect. Next to the building is a parking lot for customers and employees. The structural system of the building is RC frame with reinforced concrete walls. The internal walls are made of aerated concrete and acoustic lime-sand blocks. The partitions are precast plasterboard. The ceilings are cast-in-place reinforced concrete slabs. The floors are heavy floating with hot water underfloor heating. Most of the flat roofs are green. The drawing part was processed in Revit and AutoCAD.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdministrativní budovacs
dc.subjectskeletový konstrukční systémcs
dc.subjectželezobetonová stropní konstrukcecs
dc.subjectplovoucí podlahacs
dc.subjectplochá vegetační střechacs
dc.subjectzákladová deskacs
dc.subjectprosklená fasádacs
dc.subjectOffice buildingen
dc.subjectcast-in-place concrete frameen
dc.subjectRC frameen
dc.subjectcast-in-place reinforced concrete slabsen
dc.subjectheavy floating flooren
dc.subjectflat green roofen
dc.subjectfoundation slaben
dc.subjectglazed curtain wallen
dc.titleAdministrativní budovacs
dc.title.alternativeOffice Buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:59cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134321en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:16:10en
sync.item.modts2021.11.22 23:40:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeJelínek, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Ing. Marian Formánek, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,cs
but.defenceStudent představil svoji DP na téma Administrativní budova a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Diskuze nad vyvedením schodiště na střechu. Přemostění a zpřístupnění kavárny. Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record