Show simple item record

Energy efficient building of kindergarten in Holubice

dc.contributor.advisorBlasinski, Petrcs
dc.contributor.authorČtvrtečka, Václavcs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:53Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:53Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationČTVRTEČKA, V. Energeticky úsporná budova mateřské školy v Holubicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134214cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196254
dc.description.abstractCílem magisterského projektu je návrh mateřské školy v Holubicích. Budova má tři části. První zahrnuje učebny a pomocné prostory (šatny, umývárny atd.), Druhé technické a personální zázemí a třetí zahrnuje tělocvičnu se skladem vybavení. První dvě části jsou navrženy pomocí nosného zdiva, železobetonové podlahové desky a ploché střechy. Tělocvična má nosný systém kombinující zdivo a konstrukční rám zakrytý půlkruhovou plochou střechou. Celá budova je vybavena TZB systémy. Energii na vytápění dodávají dva kondenzační plynové kotle. Kvalita vzduchu bude udržována klimatizačním systémem. Fotovoltaické panely jsou umístěny na střeše pro podporu elektřiny. Dešťová voda bude shromažďována v akumulačních nádržích a dále využívána k splachování toalet a zavlažování zahrady. Projekt byl vytvořen za pomocí softwaru AutoCAD (výkresy) a Revit. Jako druhým úkolem práce bylo měření koncentrace CO2 v místnosti s nuceným větráním. Cílem je spojit automatickou regulaci nuceného větrání, v závislosti na koncentraci CO2. Výsledkem takovéto regulace je vyšší komfort ovzduší, životnost jednotlivých akčních členů VZT soustavy a úspora elektrické energie.cs
dc.description.abstractThe aim of the master project is to design a kindergarten in Holubice, Czechia. The building has three parts. First includes classrooms and auxiliary premises (locker rooms, washrooms, etc.), second technical and staff facilities and the third one includes a gym with equipment storage. The first two parts are designed using load-bearing masonry, reinforced concrete floor slab and flat roof. Gym has a load-bearing system combining masonry and structural frame covered by a semi-circular flat roof. The whole building is equipped with HVAC systems. Heating energy is supplied by two condensing gas boilers. Air quality will be maintained by an air conditioning system. Photovoltaic panels are placed on the roof to support electricity. Rainwater will be collected in accumulation tanks and further used for flushing on the toilets and garden irrigation. The project was developed using AutoCAD (drawings) and Revit. The secondary task of the work is an extensive measurement of the CO2 concentration in a room with forced ventilation. The aim is to combine automatic regulation of forced ventilation, depending on the concentration of CO2. The result of such regulation is higher air comfort, service life of individual HVAC members and saving electricity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectTZB systémycs
dc.subjectkoncentrace CO2cs
dc.subjectMaRcs
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectHVACen
dc.subjectconcentration of CO2en
dc.subjectMaCen
dc.titleEnergeticky úsporná budova mateřské školy v Holubicíchcs
dc.title.alternativeEnergy efficient building of kindergarten in Holubiceen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-18:31:32cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134214en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 11:05:53en
sync.item.modts2021.02.05 08:24:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeUher, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Olga Šmídová - tajemník, Ing. Jiří Cihlář - člen, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal energeticky úspornou budovu mateřské školy v Holubicích. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. 1. Čím si vysvětlujete tak špatné výsledky u čidel arduino? 2. Jak konkrétně budou kotveny FVE panely na střeše a jak se vypořádáte s tepelnými zisky v létě v místnosti 121 strojovna ÚT? 3. Pokud byste měl navrhnout slunolam, jak byste postupoval při návrhu jeho rozměrů? Student výborně reagoval a zaujal stanoviska ke všem připomínkám k předložené diplomové práci od oponenta i členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEnvironmentálně vyspělé budovycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record