Show simple item record

Design of the road bridge in Brno

dc.contributor.advisorKlusáček, Ladislavcs
dc.contributor.authorKutálek, Jiřícs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:56Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:56Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationKUTÁLEK, J. Návrh silničního mostu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134232cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196272
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh dálničního mostu přes řeku Svratku v Brně. Ze tří zhotovených variant byla zvolena varianta obloukového mostu s lichoběžníkovou horní mostovkou z předpjatého betonu. Zatížení je vypočteno pomocí programu Scia Engineer. Návrh a posouzení nosné konstrukce je provedeno na mezní stavy použitelnosti a únosnosti. Statické posouzení je provedeno ručním výpočtem dle normy ČSN EN 1992-2. Součástí práce jsou podrobné výkresy a vizualizace konstrukce mostu.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is a design of a highway bridge across the Svratka river in Brno. Among three options, the arch bridge with a trapezoidal bridge deck from prestressed concrete was chosen. The load effect is calculated with the assistance of Scia Engineer software. The design and the assessment of the structure are made for the ultimate limit state and serviceability limit state. Static assessment is done by hand calculation according to CSN EN 1992-2. The thesis includes drawings and visualizations of the bridge structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpředpjatý betoncs
dc.subjectdálniční mostcs
dc.subjectobloukový mostcs
dc.subjectvrubový kloubcs
dc.subjectfáze výstavbycs
dc.subjectprestressed concreteen
dc.subjecthighway bridgeen
dc.subjectarch bridgeen
dc.subjectnotched jointen
dc.subjecttime dependent analysisen
dc.titleNávrh silničního mostu v Brněcs
dc.title.alternativeDesign of the road bridge in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:48cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134232en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:16:11en
sync.item.modts2021.11.22 22:19:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeČihák, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stráský, DrSc. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Marek Velešík - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: prof. Stráský Jak byl řešen postup výstavby? Jak by se ve skutečnosti řešil postup výstavby? Student odpověděl. Ing. Nečas Jakým způsobem byl navržen tvar oblouku? Co je voleno za křivku oblouku? Student odpověděl. Ing. Strnad Jak bylo řešeno hlubinné založení? Student odpověděl částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record