Show simple item record

Design of Bridge on the road I/58

dc.contributor.advisorZich, Milošcs
dc.contributor.authorOdvárka, Miroslavcs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:57Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:57Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationODVÁRKA, M. Návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134235cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196275
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu. Hlavní náplní je návrh a výpočet spojité mostní konstrukce o dvou polích. Při návrhu mostu jsem vycházel z českých a evropských norem především z ČSN EN 1991 a ČSN EN 1992. Z vypracovaných tří variant přemostění byla vybrána dvoutrámová konstrukce, na kterou byla zpracována výkresová dokumentace, stavební postup, vizualizace a statický výpočet. Výsledkem je ekonomická mostní konstrukce s vysokou trvanlivostí a takřka bezúdržbovým provozem.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of the bridge o the road I/58 over a watercourse and dirt road. The main content is the design and calculation of a continuous bridge structure with two bays. During designing the bridge, I based on Czech and European standards especially ČSN EN 1991 and ČSN EN 1992. A two-beam structure was selected from the developed three variants of bridging. Drawing documentation, construction procedure, visualization and static calculation were prepared for it. The result is an economical bridge structure with high durability and almost maintenance-free operation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmostcs
dc.subjectpředpjatý betoncs
dc.subjectdvoutrámová konstrukcecs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectmezní stav použitelnostics
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectvnitřní sílycs
dc.subjectScia Engineercs
dc.subjectspojitý nosníkcs
dc.subjectpevná skružcs
dc.subjectbridgeen
dc.subjectprestressed concreteen
dc.subjecttwo-beam constructionen
dc.subjectultimate limit stateen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectinternal forcesen
dc.subjectScia Engineeren
dc.subjectcontinuous beamen
dc.subjectfixed ringen
dc.titleNávrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestucs
dc.title.alternativeDesign of Bridge on the road I/58en
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-23:44:11cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134235en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 11:05:56en
sync.item.modts2021.02.05 08:21:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠimon, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stráský, DrSc. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Marek Velešík - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: prof. Stráský Jakým způsobem bylo řešeno namáhání v příčném směru? Student odpověděl částečně. Ing. Strnad Jak bude probíhat kontrola ložisek? Student odpověděl - v práci nebylo řešeno. Ing. Nečas Popište použité výpočtové modely. Student odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record