Show simple item record

Prestressed box girder bridge

dc.contributor.advisorKoláček, Jancs
dc.contributor.authorŠtíchová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:57Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:57Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŠTÍCHOVÁ, K. Předpjatý komorový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134240cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196280
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce, která se nachází v extravilánu mezi městem Chomutov a obcí Křimov. Hlavním účelem tohoto objektu je převedení silnice první třídy I/7 přes údolí. Jsou navrženy tři varianty řešení, přičemž pro podrobné řešení je zvolena varianta předpjatého komorového mostu se šikmými stěnami. Hlavní nosná konstrukce je navržena jako spojitá o pěti polích s rozpětími 46,50 + 58,00 + 58,00 + 58,00 + 46,50 m, z dodatečně předpjatého monolitického betonu. Celková délka nosné konstrukce je 269,00 m a šířka nosné konstrukce 13,50 m, půdorysně je most přímý. Konstrukce je analyzována prostřednictvím několika zjednodušených modelů, které jsou vytvořeny v programu Scia Engineer 20.0. Analýza konstrukce je provedena v podélném i příčném směru. Posudky na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti jsou provedeny dle platných norem. Součástí této práce je také časově závislá analýza (TDA), která zohledňuje vliv fází výstavby.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the design of a load–bearing structure, whitch is situated in the extravillain between the town of Chomutov and the village Křimov. Main purpose of this structure is to pass a roadway I/7 across the valley. There are three options of design and one of them – the prestressed box girder bridge with slanted walls is chosen for more detailed elaboration. The major load–bearing structure is five–span with lenghts 46.50 + 58.00 + 58.00 + 58.00 + 46.50 m, made of post–tensioned nad cast–in–place concrete. The total lenght of load–bearing structure is 269.00 m and the width of load–bearing structure is 13.50 m, the bridge is straight in plan. The structure is analyzed by several computational models, which are designed in Scia Engineer 20.0 software. The structure is analysed in longitudinal and cross directions. The assessments of load state limit and usability limit state are made according to valid standards. This thesis also included time dependent analysis (TDA), that takes construction stage analysis into account.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředpjatý komorový mostcs
dc.subjectpředpjatý betoncs
dc.subjectsmykové ochabnutícs
dc.subjectpohyblivé zatíženícs
dc.subjectTDAcs
dc.subjectpříčinkové čárycs
dc.subjectpříhradová analogiecs
dc.subjectpříčník komorového mostucs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectmezní stav použitelnosti.cs
dc.subjectPrestressed box girder bridgeen
dc.subjectprestressed concreteen
dc.subjectshear lagen
dc.subjectmoving loaden
dc.subjectTDAen
dc.subjectinfluence linesen
dc.subjectstrut and tie analogyen
dc.subjectcross beam of box girder bridgeen
dc.subjectload state limiten
dc.subjectusability limit state.en
dc.titlePředpjatý komorový mostcs
dc.title.alternativePrestressed box girder bridgeen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-05-14:06:00cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134240en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:16:23en
sync.item.modts2021.11.22 23:12:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠtefan, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stráský, DrSc. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Marek Velešík - tajemník, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,cs
but.defenceStudentka odprezentovala svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagovala na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpovídala na následující dotazy zkušební komise: Ing. Nečas Jakým způsobem bylo řešeno půdorysné zakřivení předpínací výztuže? Studentka odpověděla částečně. Jakým způsobem byla posuzována fázovaná výstavba. Studentka odpověděla. prof. Stráský Namalujte umístění předpínací výztuže v šikmé rovině stěny komorového průřezu. Byla řešena vodorovná silová složka předpínací výztuže? Studentka odpověděla - v práci nebylo řešeno. Jakým způsobem je navrženo spojkování kabelů? Studentka odpověděla. Jaký je postup betonáže? Jakým způsobem se bude betonovat komorový průřez? Studentka odpověděla - v práci nebylo řešeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record