Show simple item record

Box girder bridge

dc.contributor.advisorNečas, Radimcs
dc.contributor.authorVostal, Lukášcs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:58Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:58Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationVOSTAL, L. Komorový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134242cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196282
dc.description.abstractZadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou navrženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. Délka nosné konstrukce je 212 m, nejdelší pole má 60 m. Výpočet účinků zatížení je proveden počítačovým softwarem Scia Engineer 19.1. Výkresová část je zpracována pomocí počítačového softwaru Allplan Engineering 2021. Součástí práce je výkresová dokumentace, znázornění postupu výstavby, vizualizace a statický výpočet. Návrh a posouzení byly provedeny dle aktuálně platných evropských norem.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the design of a prestressed box girder construction with several spans. Two variants are designed and for detailed solving was chosen the variant of the box girder. The length of loadbearing structure is 212 m, the longest span has 60 m. The calculation of load effects is done by software Scia Engineer 19.1. Drawing part is done by software Allplan Engineering 2021. The thesis includes drawings, representation of the construction proces, visualization and a structural design. Designing and assessments were made according to currently valid European standarts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKomorový mostcs
dc.subjectpředpjatá železobetonová konstrukcecs
dc.subjectspojitý nosníkcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.subjectTDAcs
dc.subjectvýkresová dokumentacecs
dc.subjectvizualizace.cs
dc.subjectBox girderen
dc.subjectprestressed reinforced constructionen
dc.subjectcontinuous beamen
dc.subjectdesignen
dc.subjectstructural designen
dc.subjectTDAen
dc.subjectdrawing documentationen
dc.subjectvisualization.en
dc.titleKomorový mostcs
dc.title.alternativeBox girder bridgeen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-23:44:11cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134242en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 11:05:58en
sync.item.modts2021.02.05 08:18:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePecha, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Libor Čtvrtlík - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, Ing. Adam Svoboda - člen, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Klusáček Jaký pracovní diagram předpínací výztuže jste uvažoval v MSÚ? Student odpověděl. Jak jste uvažoval předpětí ve výpočtu MSÚ? Jako systém nesoudržného předpětí nebo soudržného? Student odpověděl. Ing. Koláček Uvažoval jste ve výpočtu napětí tzv. smykové ochabnutí? Student odpověděl částečně. Kam směřují radiální síly od předpětí nad střední podporou? Student odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record