Show simple item record

Office building Energis

dc.contributor.advisorOstrý, Milancs
dc.contributor.authorHaša, Františekcs
dc.date.accessioned2021-02-05T11:06:06Z
dc.date.available2021-02-05T11:06:06Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationHAŠA, F. Administrativní budova Energis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134271cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196309
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je zpracování určené části projektové dokumentace zadané budovy s téměř nulovou spotřebou energie ve stupni pro vydání stavebního povolení s využitím technologie BIM, a posouzení navržené budovy metodikou pro multikriteriální hodnocení staveb. Budova obdélníkového tvaru o rozměrech cca 32 x 22 m, má sloužit jako sídlo společnosti ENERGIS, má tři nadzemní podlaží, a je umístěná na mírně sklonitém pozemku v bývalých kasárnách ve Valašském Meziříčí. V prvním nadzemním podlaží je kavárna, recepce, prostory pro skladování a technické zázemí. Druhé a třetí patro je tvořeno kancelářemi, konferenčními místnostmi, spol. místnostmi a hygienickým zázemím. Všechna podlaží jsou řešena bezbariérově. Konstrukční systém budovy tvoří monolitický železobetonový skelet s plochou střechou. Výplňové zdivo je navrženo z keramických tvárnic. Fasáda je tvořena provětrávanou fasádou s přírodním dřevěným obkladem.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is elaboration of a project documentation for the building permission of nearly zero energy office building with BIM, and assessment of the designed building by methodology for multicriteria evaluation of buildings. The building is located on a slightly sloped site of former military barracks in Valašské Meziříčí. The building is intended as offices for ENERGIS company. The building has rectangular floor plan (approx. 32 x 22 m). The building has three floors. There is café, reception, technical and storage facilities on the first floor. The second and third foor contain offices, meeting rooms and staff facilities. All floors are wheelchair accessible. The building has a cast-in-place reinforced concrete frame and warm flat roof. Infill walls are made of ceramics blocks. The facade wall is covered with ventilated facade with timber cladding.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdministrativní budovacs
dc.subjectbezbariérový přístupcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectkeramické tvárnicecs
dc.subjectprefabrikovaný monolitický skeletcs
dc.subjectmultikriteriální hodnocení staveb.cs
dc.subjectOffice buildingen
dc.subjectwheelchair accessen
dc.subjectwarm flat roofen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectceramic blocksen
dc.subjectreinforced cast-in-place reinforced concrete frameen
dc.subjectmulticriteria evaluation of buildings.en
dc.titleAdministrativní budova Energiscs
dc.title.alternativeOffice building Energisen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-02-04-23:48:30cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134271en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.02.05 12:06:06en
sync.item.modts2021.02.05 08:22:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKalánek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Boris Bielek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vladimír Juráň - tajemník, Ing. Tereza Skřeková - tajemník, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, Ing. Petr Blasinski, Ph.D. - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Janík - člen,cs
but.defenceOTÁZKY OPONENTA: 1) V situačním výkrese chybí rozhledové trojúhelníky. 2) Jaká je funkce PE fólie ve skladbě P06? Otázka - Proč volíte PE fólii tloušťky 3mm? 3) Součinitel tepelné vodivosti. Otázka - Jaké hodnoty součinitele vodivosti máte zvoleny, deklarované? Co to znamená? 4) Silné a slabé stránky projektu? Otázka - Jaké jsou slabé stránky z vašeho pohledu? Doplňující otázky - 5) Čím si myslíte, že je vaše budova environmentálně vyspělá? 6) Používáte environmentálně vhodný materiál pro výstavbu novostavby? 7) V čem vidíte přínos? 8) Máte energetické posouzení, jaké a jak jste tvořil? Do jaké kategorie jste vaši budovu z pohledu energetiky zatřídil? 9) Jaká jsou tři povinná kritéria hodnocení, která ovlivňují výsledek? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEnvironmentálně vyspělé budovycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record