Show simple item record

Vliv listové aplikace plazmatem aktivované vody na vybrané růstové parametry kukuřice (Zea mays L.)

dc.contributor.authorŠkarpa, Petrcs
dc.contributor.authorKlofáč, Danielcs
dc.contributor.authorKrčma, Františekcs
dc.contributor.authorŠimečková, Janacs
dc.contributor.authorKozáková, Zdenkacs
dc.date.accessioned2021-03-09T11:54:49Z
dc.date.available2021-03-09T11:54:49Z
dc.date.issued2020-12-17cs
dc.identifier.citationWater. 2020, vol. 12, issue 12, p. 1-15.en
dc.identifier.issn2073-4441cs
dc.identifier.other168873cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196452
dc.description.abstractUtilization of plasma activated water (PAW) for plant growing is mainly connected with the treatment of seeds and subsequent stimulation of their germination. A potential of PAW isits relatively simple and low-cost preparation that calls for studying its wider application in plantproduction. For this purpose, a pot experiment was realized in order to prove effects of the foliarPAW application on maize growth. The stepped PAW foliar application, carried out in 7-day intervals,led to provable decrease of chlorophyll contents in leaves compared to the distilled water application.The PAW application significantly increased root electrical capacitance, but it had no provable effecton weight of the aboveground biomass. Chlorophyll fluorescence parameters expressing the CO2assimilation rate and variable fluorescence of dark-adapted leaves were provably decreased by PAW,but quantum yield of photosystem II electron transport was not influenced. A provably higheramount of nitrogen was detected in dry matter of plants treated by PAW, but contents of othermacro- and micro-nutrients in the aboveground biomass of maize were not affected. Results of thispilot verification of the PAW application have shown a potential for plant growth optimization andpossibility for its further utilization, especially in combination with liquid fertilizers.en
dc.description.abstractVyužití plazmatem aktivované vody (PAW) pro růst rostlin je spojen především s ošetřováním semen a následnou stimulací jejich klíčení. Potenciál plazmatem aktivované vody je v její relativně jednoduché a nízkonákladové přípravě, která vybízí k prostudování její široké aplikace v produkci rostlin. Za tímto účelem byl realizován květináčový experiment s cílem potvrdit vliv listové aplikace PAW na růst kukuřice. Stupňovaná listová aplikace PAW uskutečněná v sedmidenních intervalech vedla k průkaznému poklesu obsahu chlorofylu v listech v porovnání s aplikací destilované vody. Aplikace PAW významně zvýšila kořenovou kapacitu, ale neměla průkazný vliv na váhu nadzemní biomasy. Parametry fluorescence chlorofylu vyjadřující stupeň asimilace CO2 a variabilní fluorescence listů v temnu byly aplikací PAW pravděpodobně sníženy, zatímco kvantový výtěžek elektronového transportu fotosystému II ovlivněn nebyl. V sušině rostlin ošetřovaných PAW byl stanoven průkazně vyšší obsah dusíku, ale obsah ostatních makro i mikro živin v nadzemní biomase kukuřice ovlivněn nebyl. Výsledky této pilotní studie aplikace PAW ukázaly potenciál pro optimalizaci růstu rostlin a možnost jejího dalšího využití, zejména v kombinaci s kapalnými hnojivy.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-15cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofWatercs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2073-4441/12/12/3545cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectchlorophyll contenten
dc.subjectfluorescence parametersen
dc.subjectroot electrical capacitanceen
dc.subjectplant weighten
dc.subjectmacro- and micro-nutrient contenten
dc.subjectobsah chlorofylu
dc.subjectfluorescenční parametry
dc.subjectkořenová kapacita
dc.subjecthmotnost rostlin
dc.subjectobsah makro a mikro živin
dc.titleEffect of Plasma Activated Water Foliar Application on Selected Growth Parameters of Maize (Zea mays L.)en
dc.title.alternativeVliv listové aplikace plazmatem aktivované vody na vybrané růstové parametry kukuřice (Zea mays L.)cs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
sync.item.dbidVAV-168873en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.03.09 12:54:49en
sync.item.modts2021.03.09 12:15:25en
dc.coverage.issue12cs
dc.coverage.volume12cs
dc.identifier.doi10.3390/w12123545cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2073-4441/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International