Show simple item record

California story: Queer painter Orrin Peck and his "other mother" Phoebe Hearst

dc.contributor.authorJackson, Ladislavcs
dc.date.accessioned2021-03-11T11:53:35Z
dc.date.available2021-03-11T11:53:35Z
dc.date.issued2020-10-15cs
dc.identifier.other168288cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196459
dc.description.abstractPhoebe Apperson Hearst měla velmi úspěšného vlastního syna Williama, který byl ale více jako jeho otec: tvrdý obchodník. Našla však jemnou, uměleckou duši v malíři Orrinu Peckovi (1860–1921), který byl údajně gay a který ji, ještě za života své vlastní matky, začal oslovovat „má druhá mámo.“ Na základě podrobného výzkumu jejich vzájemné korespondence v Peckově pozůstalosti se můžeme ptát, jak moc si byla progresivní, bohatá žena 19. století, jakou byla Phoebe Hearst, vědoma Peckovy sexuality a pokud ano, jestli s tím neměla problém, nebo šlo o nevyřčené tajemství mezi nimi? Jejich příběh představí historik umění Ladislav Zikmund-Lender.cs
dc.description.abstractPhoebe Apperson Hearst had a very successful son of William, but he was more like his father: a tough businessman. However, she found a delicate, artistic soul in the painter Orrin Peck (1860–1921), who was allegedly gay and who, while still his own mother's life, began to address her as “my second mother.” Based on a detailed study of their correspondence in Peck's estate, we may ask how much a progressive, rich 19th-century woman like Phoebe Hearst was aware of Peck's sexuality, and if so, if she had no problem with it, or was it an unspoken secret between them? Their story will be presented by art historian Ladislav Zikmund-Lender.en
dc.formattextcs
dc.format.extent1-48cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherSpolečnost pro queer paměťcs
dc.relation.urihttps://www.youtube.com/watch?v=VNaBWWzJO3Mcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectqueer studia queer uměnícs
dc.subjectdějiny uměnícs
dc.subjectqueer malířcs
dc.subjectOrrin Peckcs
dc.subjectKaliforniecs
dc.subjectPhoebe Hearstcs
dc.subjectqueer studies
dc.subjectqueer art
dc.subjectart history
dc.subjectqueer painter
dc.subjectOrrin Peck
dc.subjectCalifornia
dc.subjectPhoebe Hearst
dc.titleKalifornská story: Queer malíř Orrin Peck a jeho „druhá máma“ Phoebe Hearstcs
dc.title.alternativeCalifornia story: Queer painter Orrin Peck and his "other mother" Phoebe Hearsten
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Katedra teorií a dějin uměnícs
sync.item.dbidVAV-168288en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.03.11 12:53:35en
sync.item.modts2021.03.11 12:14:08en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverlectureen
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International