Show simple item record

Development of Business Activities of Company ZETOR TRACTORS a. s.

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorŠpaček, Danielcs
dc.date.accessioned2021-06-05T22:57:22Z
dc.date.available2021-06-06cs
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠPAČEK, D. Rozvoj obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111964cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196842
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS, a. s. na australském trhu. Úvodní část práce se zabývá teorií, základními pojmy, metodami a nástroji využívané k plánování rozvoje obchodních aktivit. Poté je analyzována současná situace společnosti a tržního okolí. Výstupem a závěrem práce je návrhová část obsahující doporučenou variantu postupu při rozvoji obchodních aktivit na trhu v Austrálii.cs
dc.description.abstractFollowing thesis deals with development of business activities of company ZETOR TRACTORS, a. s. on Australian market. First part of the thesis is focused on theory, basic terms, methods and tools used for planning of development of business activities. Current situation of the company and market environment is analyzed after that. Major goal of the thesis is proposal of recommended option for development of current business activities on Australian market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectRozvoj obchodních aktivitcs
dc.subjectAustráliecs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectsekundární analýza trhucs
dc.subjectprimární analýza trhucs
dc.subjectPorterova analýza pěti silcs
dc.subjectanalýza zdrojů vnitřního prostředícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmezinárodní obchodcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectstrategický management.cs
dc.subjectDevelopment of business activitiesen
dc.subjectAustraliaen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectsecondary market analysisen
dc.subjectprimary market analysisen
dc.subjectPorter five forces analysisen
dc.subjectinternal environment analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectinternational tradeen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectstrategic management.en
dc.titleRozvoj obchodních aktivit společnosti ZETOR TRACTORS a. s.cs
dc.title.alternativeDevelopment of Business Activities of Company ZETOR TRACTORS a. s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:30cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111964en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:17:19en
sync.item.modts2021.11.12 20:58:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChlebovský, Vítcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nebyly položeny Otázky oponenta: zodpovězeno Další otázky: RNDr. Chvátalová: Jaký jste zvolil vzorek pro dotazníkové šetření? Zodpovězeno Ing. Tesař: Jaký je postoj ke spolufinancování? Zodpovězeno Spolupracoval jste s CzechTrade? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record