Show simple item record

Proposal for Changes of Knowledge and Talent Mangement in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkask
dc.contributor.authorRondošová, Nikolask
dc.date.accessioned2021-06-06T22:57:22Z
dc.date.available2021-06-07cs
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationRONDOŠOVÁ, N. Návrh změn konceptu znalostního a talent managementu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112139cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196849
dc.description.abstractTáto práca pojednáva o znalostnom manažmente s podporou talent manažmentu zavedené v nadnárodnej banky a poisťovni. Analyzuje talenta, jeho charakteristiky, možnosti rozvoja formou rozvojových programov podľa vzdelávacieho plánu a následného hodnotenia. Hľadá tiež spojitosť talentu so znalostným manažmentom, ktorý podporuje vzdelávanie talenta zachytením informácií, ktorým dá význam a dokáže potom jednoduchšie zdieľať znalosti a vytvárať vzdelávacie materiály a poskytovať interné kurzy s rôznym zameraním.sk
dc.description.abstractThe thesis focuses on a knowledge management with the support of a talent management in an international bank and an insurance company. It analyses a talented person, their characteristics and the progress possibilities by a development program created according to an educational plan and a following evaluation. It looks for a connection between the talented person and the knowledge management, which supports their education by assigning the right meaning to the selected information in order to make it easier to share knowledge, create educational materials or offer internal courses with various trends.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectznalostný manažmentsk
dc.subjecttalent manažmentsk
dc.subjectznalosťsk
dc.subjecttalentsk
dc.subjectvzdelaniesk
dc.subjectrozvojsk
dc.subjecthodnoteniesk
dc.subjectknowledge managementen
dc.subjecttalent managementen
dc.subjectknowledgeen
dc.subjecttalenten
dc.subjecteducationen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectevaluationen
dc.titleNávrh změn konceptu znalostního a talent managementu ve vybraném podnikusk
dc.title.alternativeProposal for Changes of Knowledge and Talent Mangement in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-07cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:01cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112139en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:09:39en
sync.item.modts2021.11.10 12:42:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKremláčková, Kateřinask
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nebyly položeny Otázky oponenta: zodpovězeno Další otázky: prof. Dostál: Je využití práce i mimo ČR? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Kolik zaměstnanců firmy je v ČR a jaké procento talentů bude napňovat talent+? Zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record