Wyświetlanie pozycji 1-20 z 267

 • Segmentace obrazových dat využitím hlubokých neuronových sítí 

  Hrdý, Martin
  Cílem této diplomové práce je seznámit se a nastudovat teorii současných segmentačních metod, které používají hluboké učení. Na základě teoretických znalostí bude navržena a vytvořena segmentační neuronová síť, která bude ...
 • Postkvantové šifry 

  Novosadová, Tatiana
  Národný inštitút pre štandardy a technológie (NIST) zahájil proces na získanie, vyhodnotenie a štandardizáciu jedného alebo viacerých kryptografických algoritmov využívajúcich verejný kľúč prostredníctvom verejnej súťaže. ...
 • Webová vizualizace a demonstrátor anonymních pověření 

  Chwastková, Šárka
  Tato práce se zabývá tématem atributové autentizace s revokovatelnými anonymními pověřeními. Hlavním zaměřením této práce je implementace tohoto schématu prostřednictvím webové aplikace. Webová aplikace slouží primárně ...
 • Atributová autentizace na platformě Android 

  Strakoš, Jan
  Diplomová práce se zabývá implementací pilotního systému atributové autentizace na platformě Android. Podpora atributové autentizace na platformě Android je co do počtu implementací velmi slabá a je potřeba jí věnovat ...
 • Virtualizace energetické infrastruktury 

  Hraboš, Šimon
  Táto práca popisuje proces virtualizácie, virtualizačné nástroje a automatizáciu virtualizácie. Práca sa ďalej venuje popisu energetickej infraštruktúry, KYPO cyber range platformy a protokolu DLMS/COSEM využívaného v ...
 • Webová aplikace pro systém detekce rizikových situací na železničním přejezdu 

  Bachorec, Jan
  Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem, vývojem a implementací serverového řešení a grafického uživatelského rozhraní pro autonomní systém detekce rizikových situací na železničním přejezdu. Serverové řešení se skládá ...
 • Vývoj aplikace demonstrující zranitelnosti mobilních aplikací 

  Šrůtková, Karolína
  Tato práce se zaměřuje na vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android, která slouží k demonstraci zranitelností mobilních aplikací. V teoretické části práce je rozebrána bezpečnost mobilních aplikací a její současný ...
 • Implementace zabezpečení do DLMS protokolu 

  Kohout, David
  Práce se zaměřuje na problematiku zabezpečení pro chytré elektroměry podle specifikace DLMS Security Suite. Kromě využití standardu je v práci popsaná problematika adresování, jako jsou klientské a serverové adresy, včetně ...
 • Management polygonu energetické přenosové soustavy 

  Bohačík, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření ovládacího rozhraní pro polygon simulující datovou část rozvodné sítě České republiky, kde je komunikace mezi jednotlivými rozvodnami realizována protokolem IEC 60870-5-104. Teoretická ...
 • Zabezpečená archivace dat s využitím cloudového výpočtu 

  Šulič, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá podrobnou anlýzou možností realizácie privátneho cloudu a zabezpečenej archvácie dát na dlhé obdobie prostredníctvom nástrojov s otvoreným zdrojovým kódom. Popisuje jednotlivé štandardy a ...
 • Vylepšený sandboxing pro pokročilé kmeny malwaru 

  Sidor, Samuel
  Diplomová práca pojednáva o témach so zameraním na reverzné inžinierstvo využité na malvéri. Čitateľ bude oboznámený o teoretickom popise statickej a dynamickej analýzy a neskôr budú tieto typy analýz využité pri analýze ...
 • Software hlášení bezpečnostních incidentů v GPON síti 

  Kupka, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh možnosti hlášení bezpečnostních událostí z GPON sítí. Teoretická část představuje principy GPON a poskytuje úvod do problematiky bezpečnostních incidentů. Praktická část je zaměřena na výběr ...
 • Umělá inteligence pro klasifikaci aplikačních služeb v síťové komunikaci 

  Jelínek, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného algoritmu ke klasifikaci vybraných služeb síťového provozu a jeho implementaci. Teoretická část popisuje dostupné klasifikační přístupy společně s používanými algoritmy a vybrané ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro výuku principů komunikačních protokolů 

  Babjarčiková, Lenka
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť dve laboratórne úlohy pre vysvetlenie princípov vybraných komunikačných protokolov v simulačnom prostredí ns-3. Vybranými protokolmi boli BGP a ICMPv6. Prvá kapitola práce obsahuje ...
 • Nízkoúrovňového měření ELF magnetických polí 

  Cích, Augustín
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom snímacej sústavy pre synchronizovaný nízko-úrovňový záznam zmien magnetickej zložky poľa Zeme v pásme ELF v niekoľkých bodoch v priestore. Cieľom je akvizícia zmien spôsobených ...
 • Detekce útoku SlowDrop 

  Náčin, Peter
  Diplomová práca je zameraná na detekciu slow DoS útoku pomenovaného SlowDrop. Útok sa snaží napodobniť legitimného užívateľa s pomalým internetovým pripojením a nevykazuje žiadnu výraznú signatúru, preto je útok náročné ...
 • Kryptografie a ochrana soukromí 

  Malík, Ondrej
  Cílem této práce bylo vytvořit webové aplikace pro entity vydavatele, ověřovatele a re- vokační autority systému anonymní atributové autentizace RKVAC. Vytvořené aplikace poskytují veškeré funkce, které těmto entitám ...
 • Klientská aplikace protokolu DNS s grafickým rozhraním pro účely výuky 

  Biolek, Martin
  Cílem diplomové práce na téma Klientská aplikace protokolu DNS s grafickým rozhraním pro účely výuky je vytvoření programu s možností zasílání, přijímání zpráv protokolu DNS, mDNS a LLMNR s možnostmi volby volitelných ...
 • Přenos radiofrekvenčního signálu optickým vláknem 

  Barč, Andrej
  Táto práca pojednáva o prenose optického žiarenia modulovaného rádiofrekvenčným signálom cez optické vlákno. Popisuje priebeh komunikácie a spôsob pokrytia komunikačnej oblasti. Poukazuje na praktické použitie komponentov ...
 • Monitorovací sonda síťové komunikace 

  Klečka, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou jednodeskových počítačů, které využívají systém Linux jako operační systém. Dále jsou zkoumaný jednotlivé NIDS systémy a jejich vlastnosti za účelem výběru vhodného kandidáta pro jednodeskový ...